Как Байер избира своите доставчици?

Байер закупува стоки и услуги на стойност над 22 милиарда eвро от над 100,000 доставчици от около  150 страни (цифри от 2015 г.). Гледаме като на една от нашите отговорности на това да си сътрудничим с доставчици, които са с такава нагласа за устойчиво развитие, с каквато сме и ние.

Така цената и качеството не са единствените критерии за подбор на нашите доставчици; ние също се уверяваме, че техните етични, социални и екологични стандарти отговарят на Кодекса за поведение на доставчицина Байер.

 

Ние системно оценяваме всички основни доставчици съгласно тези стандарти  и извършваме редовни проверки. Ако се появят недостатъци, нашата политика не е незабавно да прекратим сътрудничеството, а по-скоро да предложим помощ за постигане на устойчиви бизнес практики, като например посредством обучение.

 

Байер също така наблюдава източниците на доставчиците за минералите, които обработват, като например  калай, волфрам, тантал и злато, за да се уверим, че те не произлизат от конфликтни региони. Ние правим това, за да се уверим, че тези минерали не намират път към нашите продукти по веригата за доставки.

Детски труд

Байер строго отхвърля детския труд. Когато се сблъскахме с тази практика преди няколко години при доставчици на памук в Индия по време на производство по придобиване, ние стартирахме многокомпонентна оздравителна програма. Сред другите мерки, тя включва заплащане на бонуси на доставчици, които могат да докажат, че не използват детски труд, предоставяне на образование на засегнатите деца и извършване на редовни проверки на полето. От тогава Байер е разширила своята Програма за детска грижа до по-голям набор от доставчици, включително тези в производството на ориз и зеленчукови семена, а също така и в географски аспект в Бангладеш, Китай, Филипините и Тайланд.