Еднакви ли са стандартите, които се прилагат при клиничните изпитвания по целия свят?

Клиничните изпитвания са задължителни, за да се гарантира безопасността и ефикасността на новите лекарствени продукти. Безопасността и достойнството на участващите пациенти и включващите се  в изпитвания са наши основни приоритети.

Байер прилага едни и същи високи стандарти във всички свои клинични изпитвания, независимо дали те се провеждат от самата компания или от представители в центрове в цял свят. Всички дейности в тази сфера съответстват на международните насоки, законодателство и етични принципи и се извършват въз основа на одобрения, дадени от отговорните надзорни органи.

 

Декларацията  от 1964 г. от Хелзинки определя международно приетите фундаментални етични стандарти за изпитвания, включващи хора и оттогава е допълвана с най-различни правила, регламенти и кодекси.