Могат ли дребните земеделски стопани в развиващите се страни също да се възползват от продуктите на Байер?

Според Организацията по прехрана и земеделие на ООН, производителността в селското стопанство ще трябва да се увеличи с 60 процента между 2006 г. и 2050 г., за да предостави достатъчно хранителни запаси за изхранване на нарастващото световно население. Като един от най-големите доставчици на продукти за растителна защита и семена, Байер иска да помогне на света да се справи с това сериозно предизвикателство. Наред с големите земеделски производители, дребните земеделски стопани играят ключова роля в осигуряването на хранителни запаси, особено в развиващите се страни и икономики.

Ограниченият достъп до земя, нискодобивните сортове култури, липсата на съоръжения за съхранение и транспортиране и лошото образование, обаче, могат да доведат до ниска производителност и в определени случаи дори да лишат фермера и неговото семейство от тяхната прехрана. Въпреки че това може да ви изглежда като парадоксална ситуация, три четвърти от приблизително 800 милиона души са изложени на риск от глад в селските райони, където те се борят да произведат достатъчно храна за своите семейства при най-тежки условия.

Индия

Tomatoes from India

Ние си поставихме за цел да увеличим своята подкрепа за тези малки(те) фермери.
Вземете например Индия, която е дом на 90 милиона малки фермера. В щата Раджастан осигуряваме комбинация от  висококачествени семена и продукти за растителна защита за отглеждане на памук, докато в Карнатака фокусът е върху краставици, а на други места върху хибриден ориз. Обучението в добрите селскостопански практики, безопасна употреба на продуктите за растителна защита и защитата на околната среда придава завършен вид на нашата оферта. И тези усилия наистина се отплащат с производството на 15-50 процента по-високи добиви без вреда върху околната среда.

Препоръчана история

Решения за дребните земеделски производители, отглеждащи ориз: Отглеждане на бяло злато

Виетнамските производители на ориз са подложени на стрес. Бедствия, предизвикани от вредители или заболявания, или свързани с времето, застрашават тяхната прехрана, при което фермерите намират нови начини да се справят с проблема. Тяхната цялостна стратегия: по-холистичен подход.

 

Африка

В Африка например 60 процента от работещото население е заето в селскостопански дейности. Ние се обединихме с НПО “Fair Planet”, за да помогнем на фермерите в Етиопия да отглеждат най-модерните зеленчукови култури, като в същото време останат възможно най-верни на своите традиционни методи. Дигиталното земеделие също предоставя нови възможности за печеливши и устойчиви селскостопански практики.