Безопасни ли са лекарствените продукти въпреки наличието на странични ефекти?

Някои пациенти с нежелание използват лекарствени продукти поради риска от странични ефекти. Но две неща са сигурни. Първо, рискът от странични ефекти никога не е нулев. И второ, ползите от употребата на разрешените за употреба лекарства винаги далеч надвишават всеки свързан риск.

Проучването и развитието на лекарства са много сложни процеси, които са стриктно регулирани. Преди да може да се продава един лекарствен продукт,  учени и лекари общо посвещават десет до дванадесет години в провеждане на цялостни изпитвания, като анализират от 5,000 до 10,000 вещества, за да проверят тяхната ефикасност и безопасност. Полученият в резултат на това пакет от подробни данни – приблизително 500,000 страници – след това се подава на здравните власти. Само след като експертите в регулаторните органи са прегледали внимателно цялата информация и са одобрили лекарството,  то може да бъде пуснато на пазара и да бъде достъпно за пациентите.

Наше задължение е да предоставим изчерпателна информация за възможните странични ефекти, както на лекарите, които предписват тези лекарства, така и на самите пациенти, което правим с включена в опаковката листовка. Също така смятаме, че е жизнено важно пациентите да разговарят със своите лекари по този въпрос.

 

Осигуряването на разумно съотношение риск/полза за всеки от нашите лекарствени продукти лежи в основата на нашата работа – чрез различните етапи на проучване, по време на процедурата за разрешаване за употреба и след това. Дори след като продуктът е пуснат на пазара, ние продължаваме да събираме и непрекъснато да оценяваме всички докладвани странични ефекти, произтичащи от неговата употреба, и да актуализираме нашата информация за продукта съгласно изискванията.