Безопасни ли са хранителните продукти, при чието отглеждане са използвани продукти за растителна защита?

Рискувам ли да погълна “отровни химикали”, ако отхапя от ябълка, която е била третирана с продукти за растителна защита? За да изключим този риск, се отделят средно по десет години за проучване и развитие на всеки нов продукт за растителна защита.

Провеждат се многобройни изпитвания и тестове, за да се уверим, че продуктите за растителна защита не вредят на хората, животните и околната среда. Чак след това дадено вещество за растителна защита получава регулаторно одобрение и е готово да бъде пуснато на пазара. Веществата за растителна защита са предмет на повече изпитвания за безопасност преди пускането им на пазара от всяко друго вещество.

 

И нашата отговорност не приключва с това. Ние предоставяме обучения за фермери и търговци във всички страни, в които продаваме нашите продукти, за да им помогнем да използват правилно нашите продукти за растителна защита.