Как отговаря Байер на климатичните промени?

Ние сме ангажирани с устойчиво поведение и като такива се стремим да даваме положителен принос за защита на климата и справяне с климатичните промени.

Байер, като компания с високо ниво на енергийна консумация, винаги е била ангажирана със защитата на околната среда. Нашата работа по оптимизиране на процеси в Ковестро – нашият бизнес с висококачествени материали - който сега е и независимо юридическо лице – доведе до значително намаление на нашите емисии от парникови газове в миналото. Ние се стремим да затвърдим този ангажимент като част от нашето стратегическо преобразуване в компания, фокусирана върху областите на науките за живота  - здравеопазване и хранене. Фокусът в бъдеще ще е върху непроизводствените сфери като ИТ или автомобилния парк.

No Life without Soil

Ние сме си поставили за цел да намалим определени емисии от парникови газове с 20 процента до края на 2020 г., в сравнение с базовата година - 2015 - та.

 

Също така засилваме своята работа върху  благоприятни за ресурсите продукти и решения за нашите клиенти. Земеделието, например,  се сблъсква с големи предизвикателства, които в някои региони на света ще бъдат допълнително усложнени от промяната на климата: задачата, пред която са изправени фермерите сега, е как да изхранят нарастващото  световно население  от все по-намаляващата площ обработваема земя. Ние разработваме продукти, целящи да помогнат на фермерите да се справят с последиците от промяната на климата, например със съвременни семена, които дават по-добри добиви от същото количество ресурси. Дигиталното земеделие открива нови възможности за отглеждане чрез ефективно използване на ресурсите, като предоставя прецизна и навременна информация и помощ при вземане на решения за определени участъци от полето.