Имате въпроси? Ние Ви даваме отговорите! Откровено.

Като компания, която се фокусира върху областите на здравеопазването и селското стопанство, ние извършваме много дейности, които докосват социално чувствителни въпроси. Стремим се да гарантираме, че всички наши действия са в съответствие със свързаната с това отговорност. Искаме да Ви информираме за специалните мерки, които вземаме в това отношение, като показваме нашата позиция по откровен начин.

Могат ли дребните земеделски стопани в развиващите се страни също да се възползват от продуктите на Байер?

Как можем да увеличим производителността в селското стопанство с 60 % за периода 2006 – 2050 г., за да предоставим достатъчно хранителни запаси, за да изхраним нарастващото световно население?