Каква е позицията на Байер относно генното инженерство?

Ние имаме желание да проучим възможностите на генните технологии, особено като метод за производство на нови лекарства и подобряване на семената.

Например, компанията успешно използва генното инженерство, за да разработва лекарства за лечението на множествена склероза, хемофилия и определени очни заболявания. Генното инженерство в развитието на фармацевтични продукти  или както е известно “червено” генно инженерство, е широко прието.

 

Обаче, “зеленото” генно инженерство, т.е. генното инженерство в земеделието се отхвърля от голяма част от хората и политиците в Европа, въпреки че няма научна обосновка за това. Нито едно научно издържано проучване не е показало какъвто и да било риск за здравето, възникнал при използването на генно инженерство в селекцията на културните растения само по себе си.

 

Генното инженерство днес вече предлага на фермерите набор от конкретни предимства. Генетично създадените семена им помагат да произвеждат по-големи добиви от същото количество ресурси. Ние използваме генно инженерство предимно, за да селектираме семена от соя, памук и рапица.

 

Безопасността е наш основен приоритет, що се отнася до прилагането на генното инженерство. Ние, разбира се, спазваме всички приложими закони и регламенти и стандартите в индустрията, а също така сме изградили свои собствени допълнителни вътрешни правила.