Как Байер регулира бизнес практиките си по отношение на етичните аспекти?

Ключов аспект от социалната отговорност на Байер е начинът, по който компанията развива своята дейност. Затова ние се придържаме към международните указания и сме учредители на доброволческата инициатива на ООН “Глобален договор” в сферите на човешките права, трудовите стандарти, защитата на околната среда и антикорупцията. И още, Байер e възприела вътрешни правила с етични стандарти, които в много случаи надвишават законовите изисквания.

Почтеността е една от нашите четири корпоративни ценности – заедно с лидерство, гъвкавост и ефективност – и по този начин се превръща в насока за всички наши дейности. Също така сме определили начина, по който работим в  Политиката си за корпоративна законосъобразност, която е задължителна за всички служители. Съществуват специални правила за маркетинг, освен всичко останало, с които да се осигури прозрачност на нашите действия.

Сътрудничество с медицински специалисти

Байер си сътрудничи с лекари и други медицински специалисти по различни начини, например в клиничните изпитвания. Опитът и времето, което лекарите инвестират от наше име, са надлежно възнаградени. Байер също така се ангажира със същественото по-нататъшно медицинско образование под формата на конференции за специалисти и обучения. За да осигурим прозрачност и в това отношение ние всяка година доброволно публикуваме нашите плащания  към лекари, други медицински специалисти и здравни организации. Това включва всички директни и индиректни, парични и не-парични плащания, свързани с развитието и маркетинга на лекарствени продукти по лекарско предписание.

Този ангажимент за прозрачност важи както за Байер, така и за сътрудничество ни с пациентски организации, чиято независимост ние уважаваме преди всичко и чиято помощ изрично признаваме.