Какво прави Байер, за да допринесе за здравето на пчелите?

Портфолиото от селскостопански продукти на Байер показва, че нашата компания има основен интерес по отношение на здравето на пчелите. Нашето портфолио Ветеринарни продукти включва специални продукти за защита на пчелите.

В дебата за “измирането на пчелите” в някои региони на света, неоникотиноидите – клас инсектицидни  активни вещества – са сочени като един от факторите, отговорни за регионално повишените нива на сриване на пчелни колонии.

За да бъде лицензирано едно вещество за растителна защита, то трябва да премине през множество тестове.  Само след като продуктите са били щателно проверени в лаборатория и (до известна степен) подложени на полеви изпитвания, те могат да бъдат сертифицирани  като “безвредни за пчелите”.  Когато се използват правилно, нашите продукти за растителна защита са безвредни за пчелите.

Акарът Вароа

Последните изследвания показват, че сложна комбинация от фактори влияе неблагоприятно върху здравето на пчелите. Главните виновници са болести, паразити като акара Вароа, метеорологичните условия и загубата на източниците на храна за  медоносните пчели.

Varroa Mites: A Danger to Bees

Байер участва активно в търсенето на нови решения за здравето на пчелите, такива като разработване на нови продукти за лечението при заразяване с акара Вароа. Програмата на Байер „Грижа за пчелите“ е създадена специално да проучи внимателно този въпрос.