Защо Байер извършва изпитвания върху животни?

Наистина ли са необходими изпитванията върху животни за нашите проучвания? Да, необходими са – а също така са и законово изискване.

Хуманното отношение към животните е присърце на много хора. Това е вярно и за Байер, особено имайки предвид, че Ветеринарни продукти е едно от нашите бизнес подразделения. Изпитванията върху животни са жизненоважна част от развитието на новите лекарствени продукти и като такава е предписана и регламентирана с немския Закон за защитата и благото на животните и други правни уредби. Изпитванията върху животни помагат да се предвиди как би реагирал човешкият организъм на активна съставка, тъй като всички телесни функции на бозайниците – било то хора или животни – работят по учудващо подобен начин.

 

Фактът, че ние не можем да минем без изпитвания върху животни, означава че носим тройна отговорност – да намалим използването на животни до абсолютния необходим минимум, да избегнем ненужното страдание на опитните животни и активно да участваме в разработването на алтернативни методи за изпитване, като използването на съвременни компютърни симулации.

 

Нашите проучвания върху животни се извършват при строго спазване на съществуващите закони и указания, и също така са предмет на нашите вътрешни правила.

 

Нашият уебсайт за изпитвания върху животни включва повече, и по-подробна информация.