Хората в развиващите се страни също ли имат достъп до лекарствените продукти на Байер?

Милиони хора в развиващите се страни нямат достъп до лекарства. В някои случаи те не могат да си ги позволят, докато в други просто няма пазари и функционираща здравна система. Ние работим, за да предоставим помощ по няколко начина. С нашите програми за достъп до контрацептиви, например, целим да направим личния избор при семейното планиране достъпен за жените, за да се намали майчината и детската смъртност .

Затова работим заедно с Американскатаагенция за международно Развитие (USAID) и други партньори от десетилетия. Контрацептивите се произвеждат специално за тази програми и се предоставят на помощните организации на намалени цени. Дистрибуцията на локално ниво се осъществява от самите организации.
Само през 2015 г.  по приблизителна оценка дарените контрацептиви са предотвратили 5 милиона бременности и 2 милиона аборта.

 

Също така редовно даряваме нашите активни съставки за лечението на африканска сънна болест и болест на Шагасна Световната Здравна Организация  (СЗО), които да бъдат ползвани в борбата срещу тези  пренебрегнати тропически заболявания в Латинска Америка. Ние подчертахме своята ангажираност с този въпрос, като подписахме Лондонската декларация за борба с пренебрегнатите тропически заболявания, която е насочена към премахването на десет от тези тропически заболявания  до 2020 г.