• Осигуряване на храна

Нашите земеделски инициативи и продукти целят да допринесат за едно от най-големите предизвикателства пред обществото –  осигуряване на храна. Всяка секунда световното население нараства с трима души. До 2050 г. ще има почти 10 милиарда души на тази планета. Ние искаме да помогнем за осигуряване на сигурни запаси от храна, сега и в бъдеще. Ние смятаме постигането на тази цел за неразривно свързано с устойчивото земеделие.

Земеделие:  Чрез партньорство по хранителната верига Байер помага на фермерите в цял свят да произвеждат селскостопански продукти с възможно най-доброто качество Zoom image
Земеделие: Чрез партньорство по хранителната верига Байер помага на фермерите в цял свят да произвеждат селскостопански продукти с възможно най-доброто качество.

Според нас нашата задача е да подкрепяме фермерите в техните усилия да повишат добивите, като в същото време предпазваме околната среда и подобряваме качеството на живот на земеделските производители и техните семейства.

По-конкретно искаме да инициираме и въведем иновации в сферите на семената, растителната защита и услугите. Количеството обработваема земя, налична на глава от населението, ще продължава да намалява в бъдеще. Предизвикателството следователно е да се произвежда повече от съществуващите земеделски земи. Тук на помощ идват нашите хибридни семена: нашите хибридни сортове ориз, рапица, а в бъдеще също така по-високи добиви на пшеница и повече доходи от същите земеделски площи. Нашите устойчиви, висококачествени хибридни сортове имат по-голяма жизненост и дават оптимални резултати, дори когато има твърде малко или твърде много вода, или има твърде малко хранителни вещества в почвата.

Повишаване на земеделската производителност на дребните земеделски производители

Дребните земеделски производители са важен фактор в снабдяването на света с храна. Те произвеждат повече от 80 процента от храната, необходима на развиващите се страни. Ние искаме да помогнем на тези дребни фермери да повишат своята земеделска производителност. Разширяваме нашето присъствие в Африка и Азия и предлагаме решения, които са специално изработени за нуждите на местните фермери. Например, предоставяме подобрени сортове семена и предлагаме обучение по теми като защита на околната среда и безопасност на продуктите.

Предизвикателствата на устойчивото земеделие

 

Устойчивите земеделски практики означават наличие на по-богати на хранителни вещества и по-достъпни храни. Те също така предпазват околната среда, насърчават развитието в селските райони и подобряват качеството на живот на фермерите. Съвременното устойчиво земеделие, обаче, не може да предложи универсално решение. Това, което е необходимо, е координирано сътрудничество между обществения и частния сектор за въвеждане на земеделски мерки, които са подходящи за въпросния целеви пазар.

Препоръчана история

Подемът на вертикалната ферма

С нарастването на градското население и намаляването на обработваемата земя, вертикалното земеделие предоставя местен подход за устойчиво отглеждани пресни продукти.