Нови показатели за безопасност за лекарствените продукти по лекарско предписание в Европа

От февруари 2019 г. е в действие нова европейска система за проверка на лекарствените продукти, която предлага хармонизирани мерки за безопасност и контрол за предотвратяване на достигането на фалшифицирани лекарства до пациенти. Техническото въвеждане на новия процес в производствените обекти на Байер вече е завършено, а отпечатването на новия контролен код върху лекарства по лекарско предписание продължава.

От февруари 2019 година, опаковките на лекарствата по лекарско предписание в Европа ще имат нов Матричен код с данни (зелен) и устройство срещу подправяне (оранжево), за да дадат възможност на фармацевтите да проверяват автентичността на продуктите и да предотвратяват достигането на фалшифицирани лекарства до пациентите.

Нови хармонизирани мерки за безопасност и контрол
Новите показатели за безопасност за лекарствата, отпускани по лекарско предписание, ще дадат възможност на системата за верификация да предотврати навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига за доставки. Новите показатели за безопасност ще бъдат задължителни в държавите-членки на ЕС [1], Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

 

 

Как да разпознаваме оригиналните продукти
Съгласно европейската система за проверка на лекарствените продукти, автентичността на лекарствата ще бъде гарантирана от така наречения Матричен код с данни, който включва уникален идентификатор (UI) и устройство срещу подправяне.

 

В различни етапи на дистрибуцията (пример: когато опаковките с лекарства достигнат до аптеките) опаковките ще бъдат сканирани, проверени и верифицирани за автентичност. Ако има сигнал, опаковката няма да бъде доставена и ще се проведе разследване, за да се определи дали лекарството е било фалшифицирано.

 

Тъй като срокът на годност на всеки продукт е различен, ще отнеме от 3 до 5 години, докато всички опаковки получат новите характеристики за безопасност. Затова не трябва да се притеснявате, ако сегашното ви лекарство няма новия код.

 

________________________________________________________________________

[1] С изключение на Италия и Гърция, които ще последват по-късно, тъй като вече разполагат с установена еквивалентна система.