Корпоративна отговорност

Байер има много отговорности, една от които е да съдава ползи за общностите, в които работи. Тези ползи може да се реализират чрез подкрепа на национално или международно ниво, обикновено са свързани с бизнеса на компанията и често са обусловени от нуждите на самата общност.

В България, както навсякъде по света, ние се стремим да предлагаме на хората по-добър живот. Осъществяваме мисията си на местно ниво чрез образователни проекти като „Научната лаборатория за деца на Байер“ (Baylab) и други инициативи.

Нашите общности са наши домакини, те ни осигуряват нашата работна среда, нашите служители и нашият лиценз за дейност. Дейностите, които формират нашата програма за корпоративна отговорност, са в подкрепа на нашите Мисия и Ценности.