Устойчивост и отговорност

Устойчивото развитие: част от нашата корпоративна стратегия

Научете повече за нашите икономически, екологични и социални предизвикателства и възможности.

За Байер устойчивото развитие основно означава бъдеща жизнеспособност и формира съществена част от нашата бизнес стратегия. Убедени сме, че можем да постигнем дълготрайни търговски успехи, само ако балансираме икономическия растеж с екологичната и социалната отговорност.

 

Отговорните бизнес практики са основата на устойчивото регулиране на Байер Групата. Можем да идентифицираме и да смекчим рисковете на ранен етап, като прилагаме това регулиране в сферите на законосъобразност (напр. антикорупция и отговорен маркетинг), политика за човешките ресурси, управление на продуктите, здраве, опазване на околната среда и безопасност, и управление на доставчиците. Това е едно от ключовите изисквания бизнесът ни да бъде приет от обществеността. На тази основа, чрез своите иновации ние се стремим да допринесем за преодоляване на глобалните предизвикателства и така да разработим допълнителни бизнес възможности.

 

Нашата стратегия за устойчиво развитие

Нашата корпоративна стратегия съответства на принципите за устойчиво развитие при изпълнението на мисията ни. Нашата цел е да опазим и да увеличим успеха на компанията, като създаваме предприемаческа стойност и същевременно уважаваме социалните ценности. Ние разработваме продукти сега, които ще са от голяма обществена значимост в бъдеще, и са безопасни както за производство, така и за приложение. Това е единственият начин да се генерира устойчиво печеливш растеж и да се гарантира бъдещ бизнес успех. Заради това устойчивото развитие има икономически смисъл за компанията. То не играе изолирана роля в Байер, а формира съществена част от нашата корпоративна стратегия по същия начин, както и областите на научноизследователска дейност и човешки ресурси.

 

Фокусът на стратегията ни за устойчивост е върху

  • отговорни бизнес практики, които намаляват бизнес рисковете ни, и
  • нашата собствена иновативна сила, която едновременно открива нови бизнес възможности за нас, но и ни позволява да генерираме икономическа, екологична и социална полза.

 

Ако желаете да научите повече за устойчивото развитие в Байер, моля последвайте линка с информация на английски език.