юли 25, 2016

Габор Равицки е новият Управляващ директор на Байер България ЕООД

София, 25 юли 2016 г. – Габор Равицки е новият Управляващ директор на Байер България ЕООД.

В началото на май тази година Габор Равицки се присъедини към екипа на Байер България като Мениджър на Кроп Сайънс за страната. Кариерното му развитие започва преди 20 години в АгрЕво (Hoechst & Schering) в Румъния. По-късно той заема различни мениджърски позиции в Авентис Кропсайънс и Байер Кроп Сайънс в Румъния, където последно работи като Маркетинг Мениджър.

 

Габор Равицки е завършил Университета за селскостопански науки в Клуж Напока, а по-късно участва в квалификационен курс по Управление на малки и средни ферми и селскостопански технологии към Университета Де Монтфорт в Линкълн, Великобритания.

 

Ралф Фрьолих, предишният Управляващ директор на Байер България ЕООД и Ралица Янакиева, предишният Мениджър на Кроп Сайънс за България, продължиха кариерното си развитие в Байер, поемайки нови роли в компанията на глобално ниво.

 

Байер: Наука за по-добър живот

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2015 г. в Групата работят около 117 000 служителя, а компанията реализира продажби в размер на 46.3 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.3 млрд. евро. Тези цифри включват бизнеса с високотехнологични полимери, който беше пуснат на фондовата борса като независима компания под името Ковестро на 6 октомври 2015 г. За повече информация посетете www.bayer.com.

 


За контакти:
Елисавета Владова, тел. 02/814 01 54
E-mail: elisaveta.vladova@bayer.com

 


Наталия Бицова, тел. 02/832 33 44
E-mail: natalia.bitsova@united-partners.com

 


Изявления за бъдещи събития
Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от управлението на Байер. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.