юни 17, 2015

Байер дарява лекарствени продукти на стойност повече от 300 000 евро за хората в Непал

Дарението ще бъде осъществено посредством американската организация за помощ „Дайрект Рилийф”

Байер предоставя лекарства на жертвите на земетресенията в Непал. Американската организация за помощ „Дайрект Рилийф” пое отговорността за разпространение на дарените лекарствени продукти. Дарението е на стойност повече от 300 000 евро и се състои основно от болкоуспокояващи и противовъзпалителни медикаменти.

 

Посредством тази мярка за помощ компанията допълва паричното дарение от 100 000 евро, което вече бе направено към Националния фонд за спасение на министър-председателя в Индия с цел подкрепа на спасителните екипи и мерките за опазване на основните здравни грижи в засегнатите региони.

 

Контакт:
Дирк Френцел, Тел. +49 214 30-29908
E-Mail: dirk.frenzel@bayer.com

Повече информация на:www.bayer.com.
df (2015-0208E)

 

Изявления за бъдещи събития
Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.