• Научни достижения и иновации в областта на науките за живота

     

Какво би значело „скок на вярата“ в науката? Скоковете на Байер предприема действия, за да се постигнат достижения в науките за живота, които ще променят парадигмата и значително ще променят света за добро.   

Постигайки невъзможното

В здравеопазването и земеделието Скоковете на Байер се стреми да покори десет огромни предизвикателства, пред които е поставено човечеството. Някои ги наричат невъзможни. Ние ги наричаме „скокове“.

 

 

Десет пъти повече риск, десет пъти повече сътрудничество

Мащабът на нашата мисия изисква изцяло нов дългосрочен подход, който излиза извън конвенционалните граници. В зависимост от значимостта на предизвикателствата, ние увеличаваме нивото на нашите инвестиции, риск и доверие, които са вложени.

 

 

Смели, отворени и осъзнати

За да продължим напред по отговорен начин, всичко, което правим трябва да бъде в духа на смелите, отворени и осъзнати иновации. От голямо значение е и това да създадем неутрално пространство за ангажиране на критика.

 

„Скоковете на Байер“ преди носеше името „Центъра на Байер за науки за живота“.

 

Повече информация:
leaps.bayer.com