Свържете се с нас

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510, София
България
Тел: +359 2 424 72 80
Факс: + 359 2 814 01 99Ако желаете да се свържете с нас във връзка с някое от следните събития, моля да използвате посочените контакти:

  1. За докладване на нежелани събития/ нежелани лекарствени реакции, свързани с употреба на фармацевтичен продукт на Байер, моля посетете Лекарствена безопасност в Байер, Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или пишете до drugsafety.bulgaria@bayer.com  | Повече информация може да намерите тук
  2. За всякакви въпроси, свързани с качеството на фармацевтичен продукт на Байер: product.quality.bulgaria@bayer.com | Повече информация може да намерите тук
  3. За въпроси относно специфична медицинска информация за фармацевтичен продукт на Байер: med.info.bg@bayer.com
  4. За запитвания от медии: communications.bulgaria@bayer.com | Повече информация може да намерите тук
  5. За въпроси, свързани с Байер Кроп Сайънс: bcs.bulgaria@bayer.com | Повече информация може да намерите тук
  6. За въпроси, свързани с Байер Енимъл Хелт (ветеринарномедицински продукти): ah.bulgaria@bayer.com 
  7. За всякакви други запитвания, коментари и/или предложения: bg-office@bayer.com

Вашите лични данни ще бъдат третирани конфиденциално и само за посочените цели. Данните няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 

Декларация за освобождаване от отговорност:

 

"Хората се различават по отношение на биологичните си реакции към медицинските продукти. Ето защо не всички нежелани реакции (странични ефекти), които се асоциират с употребата на медицински продукти, може да бъдат открити по време на клиничното разработване на продуктите, дори и при най-обширните клинични изпитвания. Обхващането на колкото се може повече нежелани реакции, независимо колко редки може да са те в абсолютна стойност, използвайки източници от целия свят, е от първостепенна важност за безопасността на пациентите.

 

За Байер, като глобална фармацевтична компания, лекарствената безопасност заема централна позиция, не само поради спазването на световните регулации. За да може Байер да предоставя актуална информация за безопасността на продуктите си, Вашата подкрепа е от ключово значение, независимо дали сте клиент, пациент или медицински специалист.

 

Ако желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция или проблем с качеството, може да се свържете с вашия медицински специалист (лекар или фармацевт) или местните здравни власти. 

 

Запитвания могат да бъдат насочвани и към: Bayer AG, Pharmacovigilance."