Качество на продуктите

Ако искате да докладвате оплакване от качеството на продукт, моля свържете се с Изпълнителната агенция по лекарствата или използвайте e-mail-a по-долу: product.quality.bulgaria@bayer.com