юни 14, 2019

Байер поставя по-високи стандарти за прозрачност, устойчивост и ангажираност

  • С въвеждането на нови решения, компанията се стреми да намали с 30% въздействието си върху околната среда
  • Около 5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в алтернативни методи за борба с плевелите през следващите десет години
  • Учени, журналисти и представители на НПО са поканени да участват в научната подготовка за предстоящия процес по повторната регистрация на хербицида глифозат в ЕС
  • Продажбата на продукти за растителна защита в развиващи се страни ще се осъществява ако те покриват изискванията, заложени от местните регулации, както и тези на водещи регулаторни органи

Леверкузен– Байер поставя по-високи стандарти за прозрачност, устойчивост и ангажираност, които отразяват отговорността и потенциала на компанията като нов лидер в земеделието. „Отбелязваме добър напредък в интегрирането на придобития земеделски бизнес и в момента започваме изпълнението на редица мерки, които целят засилване на прозрачността и устойчивостта във всички наши дейности,“ каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет на Байер АГ. Тези мерки засягат въпроси и притеснения, отправени към Байер през последната година относно ролята на компанията в земеделието след придобиването на Монсанто. „Ще продължим да повишаваме нашите стандарти, водени от ангажимента си за по-добър живот за настоящото и бъдещите поколения.“


Иновациите ще са в основата на намаляването на екологичния отпечатък от земеделското портфолио на Байер. Чрез иновативните си решения, компанията ще редуцира с 30% влиянието си върху околната среда до 2030 г. Байер си поставя за цел да постигне това чрез разработването на нови технологии, намаляване обема на използваните продукти за растителна защита и по-прецизното им прилагане. По този начин ще бъде възстановено и опазено биоразнообразието, ще се противодейства на промяната в климата, а природните ресурси ще се използват по най-ефективен начин.


Компанията ще измерва напредъка си като сравнява Коефициента за влияние върху околната среда (Environmental Impact Quotient - EIQ) с настоящите пазарни стандарти. Коефициентът е утвърден през 90-те години на миналия век от университета Корнел (САЩ) и обвързва обема с токсичността, като по този начин се явява по-добър метод за измерване, отколкото ако се взема предвид само обема. Байер ще се стреми постоянно да подобрява Коефициента си за влияние върху околната среда по отношение на своите решения за семена, като инвестира в световно признати иновации за семена и агрономични характеристики, дигитално земеделие, биологични решения и нови продукти с ниска степен на остатъчно вещество и по-рядко прилагане. Освен това компанията ще покани световни експерти да участват в Съвета на Байер по устойчивост, за да подкрепят усилията на компанията.


Докато глифозатът ще продължава да има важна роля в земеделието и портфолиото на Байер, компанията се ангажира да предлага повече избор на земеделците и ще инвестира около 5 млрд. евро в допълнителни методи за борба с плевелите през следващото десетилетие. Тази инвестиция в научноизследователска и развойна дейност ще бъде използвана за подобряване разбирането на механизмите на устойчивост на плевелите, за откриване и разработване на нови модели на действие и за по-нататъшно развитие на специално пригодените решения за Управление на плевелите и изготвяне на по-точни препоръки с помощта на инструментите на дигиталното земеделие. Освен това компанията ще се стреми да засили партньорствата си с учени, които се занимават с изучаване на плевелите по света, за да разработи специално пригодени решения за земеделците на местно ниво.

 
Прозрачността е основен принцип на Байер. През 2017 г. Байер започна да предоставя онлайн всички свои проучвания, свързани с безопасност, така че да са достъпни за всеки, който има интерес. Оттогава насам, компанията е разпространила стотици проучвания за близо 30 съставки, включително всички 107 проучвания на хербицида глифозат, които компанията притежава. Байер възнамерява да представи пилотна програма, в която да покани учени, журналисти и представители на НПО, които да участват в научната подготовка за предстоящия процес по повторната регистрация на глифозат в ЕС, който започва по-късно тази година.


Не на последно място, компанията ще прилага последователни стандарти за безопасност към продуктите си, дори това да означава надвишаване на местните регулаторни изисквания. От 2012 г. Байер не продава продукти, които Световната здравна организация е класифицирала с остра токсичност клас 1, дори те да са разрешени на определени пазари. Байер съобщи, че ще продава продукти за растителна защита в развиващи се страни само ако те покриват едновременно изискванията за безопасност на местните регулаторни органи и изискванията за безопасност на повечето страни с добре развити програми за регулиране на такива продукти.

През следващите месеци компанията ще работи върху развитието на политиките си за ангажираност, които стоят в основата на отношенията ѝ с учени, журналисти, регулаторни институции и политици по отношение на прозрачността, интегритета и уважението.


Повече информация може да намерите на www.bayer.com/commitments.

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората, като подкрепят усилията за преодоляване на основни предизвикателства, свързани с нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, а марката Байер означава доверие, надежност и качество в цял свят. През финансовата 2018 г. в Групата работят около 117,000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 39.6 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност – на 5.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

tia (2019-0169E)

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.