декември 07, 2017

Байер заема лидерска роля в осигуряването на прозрачност:

Пуснат е нов уеб сайт на Байер, посветен на прозрачността

  • Дава се възможност за достъп до обобщени резултати на проучвания, свързани с безопасността на продуктите зарастителна защита
  • Насърчава се отворен и прозрачен диалог с обществото
  • Подкрепят се властите в исканията за данни

Монхайм, 7 декември, 2017 – Байер пусна днес своя нов сайт, посветен на прозрачността(www.cropscience-transparency.bayer.com), който е създаден да осигурява достъп до научни данни, нужни за оценката на продукти за растителна защита. С тази стъпка Байер поема лидерска роля в осигуряването на прозрачност, като в същото време запазва конфиденциалните данни за състава на продуктите си и производствените процеси.

 

В допълнение на обобщенията на доклади на изследвания, свързани с безопасността за значителен брой активни вещества, Байер ще започне да осигурява нетърговски достъп до докладите от изследванията, свързани с безопасността, като започва с доклати за имидаклоприд. Материали като видеа и инфографики са предоставени, за да може регулаторната наука да бъде сложена в контекст. По този начин Байер иска да поощри отворения и прозрачен диалог.

 

„Тъй като противоречивата информация за безопасността на храната и технологиите прави трудно това хората да разграничават фактите от измислиците, инициативата на Байер е важна стъпка към увеличаването на прозрачността“, каза д-р Ейдриън Пърси, Глобален мениджър на Научноизследователската дейност за Кроп Сайънс. „Като споделяме данни за безопасността, които преди се споделяха само с властите, се надяваме да свържем обществеността с нашата научна общност по начин, който гради доверие и показва нашето желание да създаваме прозрачност.“

 

„Вълнуваме се да пуснем нашия нов уеб сайт, който има за цел да подкрепи властите по целия свят, като предостави алтернативен инструмент, различен от това да се документират информационни запитвания за това и да се предостяват документи, на които се основават процедурите за регистрация.“, каза Пърси. „Ние искаме нетърговски заинтересовани страни – от загрижен гражданин до член на научната общност – да могат да достъпят информация, свързана с безопасността по начин, който е бърз и лесен за разбиране, така че те да могат да формират мненията си на база на научни данни.“

 

Новия уебсайт, посветен на прозрачността, ще бъде обновяван на регулярна база. През следващата фаза, която е планинара за началото на 2018 година, нетърговските потребители ще могат да искат достъп до допълнителни, пълни, задълбочени доклади от изследвания. Освен това, Байер планира да добави възможности за други езици на новия уеб сайт, например немски език.

 

 

Байер: Наука за по-добър живот

 

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2016 г. в Групата работят около 99,600 служители, а компанията реализира продажби в размер на 34.9 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.2 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.4 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

 

Бележка към редакторите:

Снимка с добро качество може да бъде свалена от нашия уеб сайт на www.news.bayer.com

 

 

Контакт:

Utz Klages, phone +49 2173 38 3125

E-mail: utz.klages@bayer.com

 

Повече информация е налична на www.bayer.com

kgs                 (2017-0361)

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.