юни 04, 2018

Байер ще финализира придобиването на Монсанто на 7 юни

Това е най-голямото придобиване в историята на компанията, което ще удвои обема на агробизнеса ѝ / Лидерът в иновациите инвестира 2.4 млрд. евро в проучване и развитие през 2017 г. / Очаква се сделката да създаде значителна стойност / Байер затвърждава своята ангажираност към устойчивостта на бизнеса и включването на акционерите / Името на обединената компания ще остане Байер

Леверкузен, 4 юни, 2018 г. – Байер възнамерява да завърши придобиването на Монсанто на 7 юни след получаване на всички необходими регулаторни одобрения. „Придобиването на Монсанто е важна стратегическа стъпка, с която укрепваме нашето портфолио като водещи дейности в областта на здравеопазването и храните. Ще удвоим обема на агробизнеса си и ще създадем водещ двигател на иновациите в областта на земеделието, което ще ни позволи да обслужваме клиентите си по-добре и да отключим дългосрочния потенциал за растеж в сектора,“ каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет на Байер АГ.

 

Байер обяви намерението си да придобие Монсанто за пръв път през май 2016 г. и подписа споразумение с американската компания за 128 долара на акция през септември 2016 г. В момента такава цена съответства на обща сума от около 63 млрд. долара, вземайки предвид дълговете на Монсанто към 28 февруари 2018 г. Във връзка с цялостния регулаторен процес по одобрението на сделката, Байер се съгласи да се раздели с част от бизнеса си, който генерира 2.2 млрд. евро приходи от продажби през 2017 г. за усреднена продажна цена от 7.6 млрд. евро. С включването на Монсанто и вземайки предвид продажбата на част от бизнеса, дейностите в областта на здравеопазването и земеделието биха се изравнили по обем през 2017 г., с pro forma продажби в размер на около 45 млрд. евро, включително продажби на КропСайънс в размер на около 20 млрд. евро. През 2017г., след продажбата на дяловете, в двете компании работят общо приблизително 115 000 служители.

 

Придобиването на Монсанто се очаква да генерира значителна стойност. Байер предвижда положителен принос към основната печалба на акция от 2019 г. и двуцифрено нарастване след 2021 г. Освен това, след продажбата на част от бизнеса, Байер очаква общата дейност да добави  принос към EBITDA печалбата в размер на 1.2 млрд. долара на година след 2022 г.

 

За да придобие Монсанто Байер осигури първоначално мостово финансиране в размер на 57 млрд. долара. Както беше обявено през септември 2016 г. този заем се рефинансира чрез комбинация от собствени и заемни средства, като някои от транзакциите вече са приключени. Последната мярка със собствен капитал, обявена вчера, е емитиране на права.

 

Байер ще стане едноличен акционер в Монсанто на 7 юни. Според условното одобрение на сделката от страна на Министерство на правосъдието на САЩ, интеграцията на Монсанто и Байер може да бъде извършена веднага щом приключи продажбата на дялове на БАСФ. Това се очаква да стане в рамките на два месеца. „През последните две години се подготвяме сериозно за бъдещата интеграция. Значителният ни опит в интегрирането на други големи компании доказва, че можем и ще постигнем успех,“ споделя Бауман.

 

Името на компанията ще остане Байер. Монсанто няма да се използва повече като търговско име. Продуктите на придобитата компания ще запазят имената си и ще бъдат включени в портфолиото на Байер.

 

Пълен набор от иновативни технологии и решения

 

„Иновациите са жизненоважни за устойчивото производство на по-здравословна, безопасна и достъпна храна за нарастващото население на земята. Комбинирането на двата бизнеса ще ни позволи да въвеждаме иновациите по-бързо и да предоставяме решения, специално създадени за нуждите на фермерите навсякъде по света,“ обяснява Лиъм Кондън, член на Борда на директорите на Байер и президент на дивизия КропСайънс. „В бъдеще нашите екипи в лабораториите и на полето ще са в състояние да предприемат много по-холистичен подход към иновациите, като в същото време отговаряме на огромните предизвикателства, с които се сблъскваме в земеделието.“

 

С включването на Монсанто и продажбата на част от бизнеса общите инвестиции на Байер в областта на развойната дейност биха достигнали 5.7 млрд. евро, като 2.4 млрд. от тях биха били pro forma инвестициите в общия агробизнес.

 

По-голяма ангажираност към устойчиво и отговорно развитие

 

Байер осъзнава напълно нарасналата отговорност, която идва с позицията на лидер в земеделието. Компанията ще продължи да засилва своята ангажираност в областта на устойчивото развитие, да спазва най-високи стандарти на етика и отговорност, да работи за осигуряването на безпроблемен достъп до здравеопазване и храни и да намалява отпечатъка си върху околната среда. „Ще постигаме екологичните си цели със същата дисциплина, с която постигаме финансовите си такива,“ каза Бауман.

 

Байер потвърждава и своята ангажираност към по-голямото включване на акционерите в бизнеса. Бауман сподели: „Нашата цел е да задълбочим диалога си с обществото. Ще се вслушваме в критиците си и ще работим заедно с тях, където имаме допирни точки. Земеделието е твърде важна област, за да позволим на идеологическите различия да спрат прогреса. Трябва да разговаряме и да се изслушваме – само така можем да изграждаме отношения помежду си.“

 

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2017 г. в Групата работят около 99,800 служители, а компанията реализира продажби в размер на 35.0 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.4 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.5 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com 

 

Бележка към редакторите:

Байер ще проведе конферентен разговор за медии (на английски език) днес. Разговорът може да се проследи на www.live.bayer.com:

- живо предаване на изявлението на Вернер Бауман и Лиам Кондън и сесия с въпроси и отговори (от 10.00 часа централно европейско време)  

- запис на конферентния разговор ( в рамките на деня)

Допълнителна информация може да намерите на www.news.bayer.com

 

Контакти:

Кристиан Хартел, тел. +49 214 3047686

Email: christian.hartel@bayer.com

 

Д-р Ролф Акерман, тел. +49 214 30-41782

Email: rolf.ackermann@bayer.com

 

tia                   (2018-0164E)

 

 

 

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития

Някои изявления, съдържащи се в настоящата комуникация, може да съдържат „изявления за бъдещи събития.“ Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в изявленията за бъдещи събития. Факторите, които биха могли да доведат до това реалните резултати съществено да се различават, включват: несигурност относно времето на сключване на сделката; възможността страните да не успеят да постигнат очакваните синергии и оперативната ефективност при вливането в рамките на очакваните срокове или въобще да не успеят успешно да интегрират операциите на Монсанто в тези на Байер; тази интеграция може да е по-трудна, да отнеме повече време или да е по-скъпа от очакваното; приходите след сделката може да са по-ниски от очакваното; оперативните разходи, загубата на клиенти и бизнес смущенията (включващи, но не и ограничаващи се с трудности в поддържането на отношения с работниците и служителите, клиентите или доставчиците) може да бъдат по-големи от очакваното след обявяване на сделката; задържането на някои ключови служители на Монсанто; рисковете, свързани с отклоняването на вниманието на ръководството от текущите бизнес операции, дължащо се на сделката; условията за приключване на сделката да не могат да бъдат изпълнени, или регулаторните одобрения, необходими за извършване на сделката, да не могат да бъдат получени при очакваните условия или съобразно очаквания график; способността на страните да отговорят на очакванията за сроковете, приключването и осчетоводяването и данъчното третиране на вливането; въздействието рефинансирането на заемите, изтеглени поради сключването на сделката, въздействието на дълга, натрупан от Байер във връзка със сделката и потенциалното въздействие върху рейтинга на задлъжнялостта на Байер; ефектите от бизнес комбинацията на Байер и Монсанто, включително бъдещото финансово състояние на обединената компания, оперативните резултати, стратегията и плановете; други фактори, посочени в Годишния доклад на Монсанто по Формуляр 10-К, подаван към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („КЦКБ") за финансовата година, приключила на 31 август 2017 г. и други документи, подадени от Монсанто към КЦКБ, които са налични  на  http://www.sec.gov и на Интернет страницата на Монсанто www.monsanto.com; както и други фактори, изложени в публичните доклади на Байер, които са налични на Интернет страницата на Байер www.bayer.com. Байер и Монсанто не поемат задължение да актуализират информацията в това съобщение, освен ако законът не изисква друго. Предупреждаваме читателите да не се уповават прекомерно на тези изявления за бъдещи събития, които са актуални само към настоящата дата.