април 27, 2018

Забрана на неоникотиноидите: Тъжен ден за земеделските производители и лоша сделка за Европа

Монхайм, 27 април 2018 – Днешното решение на страните-членки на ЕС да ограничат употребата на някои неоникотиноиди до приложение в постоянни оранжерии е лоша сделка за европейския земеделски сектор и околната среда, което няма да подобри състоянието на пчелите или други опрашващи насекоми. Решението допълнително ще намали способността на земеделските производители в Европа да се борят със икономически важни вредители, за много от които няма налични алтернативи за борба с тях.

"Байер" вярва, че ограниченията са неоснователни, защото неоникотиноидите не са опасни, ако се използват в съответствие с инструкциите на етикета. Дори и според най-консервативните критерии за оценка на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), последните доклади за оценка на риска за пчелите[1] не отчита висок риск при използването на много неоникотиноиди, дори там, където може да се заключи, че съществува определен риск. В тези случаи е регистриран нисък риск за медоносните пчели, а в повечето случаи рискът за дивите пчели също е нисък.

 

Компанията "Байер" е изненадана, че отново се прилагат законодателни мерки без извършването на предварителна задълбочена оценка на въздействието. Освен разходи за европейските земеделци, наложените ограничения са донесли значителни непредвидени последици: липса на алтернативни решения; прилагане на повече методи, на базата на вегетационни третирания, което води до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид; по-висок риск от резистентност на вредните насекоми; и връщането на по-стари и по-малко ефективни химикали.

 

Множество изследвания, проведени наскоро, и по-конкретно тези на Съвместния научноизследователски център на Европейската комисия[2] подчертаха въздействието на тези ограничения. Понастоящем, европейският сектор за растителна защита не може да предложи никакви регистрирани инсектициди за третиране на семената или почва, които биха могли да заместят настоящият модел на употреба на имидаклоприд и клотианидин.

 

Озадачаващо е, че решението е взето въпреки факта, че решението по настоящото съдебно дело, което разглежда правното основание на ограниченията от 2013 г. все още не е налично: отмяната на настоящите ограничения може да има дълбоки последици за правното основание при бъдещи ограничения.

 

И накрая, целта на ограниченията е да отстрани предполагаемите рискове, който тези веществата представляват за здравето на пчелите. "Байер" се грижи за здравето на пчелите. Те са от съществено значение за опрашването на много полски култури. Но има и други, по-добри начини, за грижа за здравето на опрашващите насекоми – като например увеличаване на местата, където те могат да събират храна, или на естествените им местообитания, както и по-ефикасен контрол на акара Вароа – отколкото забраната на вещества, които са помогнали на земеделските стопани ефективно да се справят с голям брой икономически важни вредители.

 

Като водеща компания в селскостопанския сектор, която е заинтересована от здравето на насекомите опрашители, "Байер" работи с партньори от цял свят в усилията си да подобри местообитанията и храненето, по-добре да разбере науката за здравето на опрашващите насекоми и да подобри грижата и комуникацията със земеделските стопани/ пчелари.

 


[2] Kathage, J., Castaсera, P., Alonso-Prados, J. L., Gуmez-Barbero, M. and Rodriguez-Cerezo, E. (2017): Въздействието на ограниченията върху инсектицидите от неоникотиноид и фипронил върху управлението на вредителите при царевица, маслодайна рапица и слънчоглед в осем региона на Европейския съюз Pest. Manag. Sci. doi:10.1002/ps.4715

 

 

За "Байер"

"Байер" е международна компания, която има основни компетенции в областта на Науките за живота, като здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите, предоставени от компанията, са предназначени да бъдат в полза на хората и да подобрят качеството им на живот. Същевременно, целта на Групата е да създаде стойност чрез иновации, растеж и висока доходност. Компанията "Байер" спазва принципите за устойчиво развитие и изпълнява своите социални и етични задължения като корпоративен гражданин. През фискалната 2017 г. в Групата работят около 99 800 души, а приходите й от продажби възлизат на 35 милиарда евро. Капиталовите разходи възлизат на 2,4 милиарда евро, а разходите за научно-изследователска и развойна дейност са 4,5 милиарда евро. За повече информация посетете: www.bayer.com.

 

За контакт:

Джефри Доналд, тел: +49 2173 38 4104

Имейл: jeffrey.donald@bayer.com

Допълнителна информация можете да намерите на www.bayer.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение за пресата може да съдържа прогнозни изявления, основаващи се на настоящи предположения и прогнози, направени от ръководството на "Байер". Различни известни и неизвестни рискове, несигурни и други фактори, може да доведат до материални различия между реалните резултати в бъдеще, финансовото състояние, развитието или представянето на компанията и прогнозите направени тук. Тези фактори включват и факторите дискутирани в обществените доклади на "Байер", които са достъпни на уеб страницата на компанията www.bayer.com. Компанията не поема никакъв ангажимент да обнови тези прогнозни изявления в бъдеще или да се придържа към тях при бъдещи събития или развития.