юни 25, 2020

Байер обявява споразумения за разрешаване на основни съдебни спорове на Монсанто

  • Компанията ще извърши общо плащане от 10,1 милиарда до 10,9 милиарда щатски долара (9,1 милиарда до 9,8 милиарда евро), за да разреши настоящите и да адресира потенциалните бъдещи съдебни спорове за Roundup ™
  • Компанията също така разрешава съдебните спорове за пръскане с дикамба с изплащане до 400 милиона долара и повечето съдебни спорове за полихлорирани бифенили и влиянието им върху водите с плащане на около 820 милиона щатски долара
  • Финансирането е набавено от свободен паричен поток и продажбата на Енимъл Хелт  
  • Байер се позиционира добре, за да предоставя научни решения за посрещане на глобалните нужди от здравеопазване и храна

 

Леверкузен, 24.06.2019г. - Днес Байер обяви редица споразумения, които по същество ще приключат по устойчив начин неразрешени съдебни спорове на Монсанто, включително съдебни спорове за вреди от продукта Roundup™ в САЩ, съдебни спорове за  Дикамба и съдебни спорове за полихлорирани бифенили и влиянието им върху водите. Основата е  решението за Roundup ™ в САЩ, която ще доведе до приключване на приблизително 75% от сегашния съдебен спор за Roundup™, включващ общо около 125 000 подадени и неоотеглени искове.

Разрешените искове включват всички адвокатски кантори на ищците, които водят федералните многообластни съдебни спорове срещу Roundup™ или калифорнийските водещи случаи, тези, които представляват приблизително 95% от случаите, които понастоящем са определени за съдебен процес  и установяват ключови стойности и параметри, които да ръководят разрешаването на останалите  искове като предварителни преговори.

Резолюцията също така въвежда механизъм за ефективно разешаване на потенциални бъдещи искове. Компанията ще извърши плащане от 8,8 милиарда щатски долара до 9,6 милиарда щатски долара, за да разреши сегашния съдебен спор за Roundup™, включително надбавка, която се очаква да покрие нерешени искове и 1,25 милиарда щатски долара за подкрепа на отделно класово споразумение за разрешаване на потенциални бъдещи съдебни спорове. Класовото споразумение за Roundup ™ ще бъде одобрено от съдия Винс Чабрия от окръжния съд на САЩ за окръг Северна Калифорния. Резолюциите бяха одобрени единодушно от Управителния съвет и Надзорния съвет на Байер с участието на Специалния комитет за съдебни спорове. Споразуменията не допускат отговорност за вреди или неправомерни действия.

„На първо място най-важното е, че споразумението за Roundup™ е правилното действие в точното време, за да може Байер да сложи край на дълъг период на несигурност“, каза Вернер Бауман, Главен изпълнителен директор на Байер. „Това разрешава повечето настоящи искове и създава ясен механизъм за управление на рисковете от потенциални бъдещи съдебни спорове. Това е разумно от финансова гледна точка, когато се погледнат значителните финансови рискове от продължителни, многогодишни съдебни спорове и свързаните с това влияния върху нашата репутация и нашия бизнес. Решението за разрешаване на съдебния спор за Roundup ™ ни позволява да се съсредоточим изцяло върху критичната нужда от осигуряване на здравеопазване и храна. Това също така ще върне разговора за безопасността и ползата от хербицидите на основата на глифозат на научната и регулаторна арена и към научните данни. “

„Споразуменията за Roundup ™ са проектирани като конструктивна и разумна резолюция на уникален съдебен спор“, каза Кенет Р. Фейнберг, назначен от съда посредник за преговорите за споразумение. „Отделните, независими споразумения за настоящите претенции са уникални и отдават почит на Байер. Значителният напредък, постигнат до този момент, който надвишава първоначалните проценти на участие в други производства за разрешаване на искове - осигурява стабилна рамка, която ще позволи на страните своевременно да прекратят текущия съдебен процес на Roundup ™. “

Резолюция за съдебни спорове на Roundup ™

Многоетапната резолюция за Roundup ™ включва няколко елемента. Споразуменията ще разрешат огромното мнозинство от текущите съдебни спорове във федералните и щатските съдилища в САЩ, включително ищците, които са завели дела, и страните, които са наели адвокат, но все още не са подали исковете си в съда. Участниците в споразумението ще бъдат задължени да прекратят своите дела или да се съгласят да не завеждат такива. Обхватът от 8,8 до 9,6 милиарда щатски долара обхваща както вече подписаните споразумения, така и тези, които все още са в процес на договаряне. Това също така отразява факта, че броят на заявителите, които отговарят на условията за получаване на обезщетение по тези споразумения, няма да бъде известен, докато процесът на подаване на искове не е в ход. Исковете, които все още подлежат на преговори се състоят основно от случаи, породени от телевизионна реклама и за които адвокатските кантори на ищците са предоставили малко или никаква информация за медицинското състояние на своите клиенти и / или дела, водени от адвокатски кантори с малък материален интерес.

Трите дела, отнесени  до съда - Джонсън, Хардеман и Пилиод, ще продължат през процеса на обжалване и не са обхванати от споразумението. Важно е за компанията да продължи тези дела, тъй като обжалванията ще дадат правни насоки занапред. В апелативен съдебен акт правителството на САЩ изрази своята конкретна подкрепа относно аргументите за превенция на компанията, като изтъкна, че претенциите за предупреждение на държавното законодателство в съдебния спор за Roundup ™ са в противоречие с федералния закон на САЩ и не изискват предупреждение за причиняване на рак и трябва да бъдат отхвърлени. Тази седмица федерален съдия в Калифорния установи, че тежестта на научните доказателства не подкрепя изискването за предупреждение за причиняване на рак посочено в Предложение 65 относно хербициди на базата на глифозат - решение, което подсилва аргументите, които компанията е направила при изпитвания.

Потенциалните бъдещи казуси ще се уреждат от класово споразумение, което подлежи на одобрение от съда. Споразумението включва създаването на клас от потенциални бъдещи ищци и създаването на независима научна група за клас. Научната група ще определи дали Roundup ™ може да причини Неходжкинов лимфом (НХЛ) и ако е така, при какви минимални нива на експозиция. Материалите, разгледани от научната група, за които Байер има разрешение за разкриване или са публично достояние, ще бъдат публикувани на публичен уебсайт. И класът, и компанията ще бъдат обвързани от решението на научна група по този въпрос на обща причинно-следствена връзка, като прехвърлят вземането на това решение от съдебните заседатели към експерти учени. Ако научната група реши, че причинно-следствената връзка между Roundup ™ и НХЛ не е установена, на членовете на класа ще бъде забранено да претендират по друг начин при бъдещи съдебни спорове срещу компанията. Очаква се решението на научната група да отнеме няколко години. Членовете на класа няма да могат да продължат с искове срещу Roundup ™ преди решението на  научната група и няма да могат да търсят наказателни щети. Договореното финансиране е ограничено до 1,25 милиарда щатски долара и ще подпомогне изследванията за лечение на НХЛ, програми за диагностициране на НХЛ в определени райони и плащанията за помощ на членовете на класа, които развият НХЛ преди решението на научната група и отговарят на условията за нужда от помощ по време на този период.

Компанията заяви, че преди да реши да се пристъпи към споразумение е разгледала алтернативния ход на продължаване на делата за  Roundup ™. При оценката на риска на компанията потенциалните отрицателни резултати от по-нататъшни съдебни спорове, включително повече реклама и нарастващ брой на ищците, над двадесет съдебни процеса годишно и несигурни резултати от съдебни заседания, както и свързаните с тях репутационни и бизнес въздействия, вероятно ще надхвърлят значително разходите за сетълмент и свързаните с това разходи.

„Вземайки предвид различните варианти, съм убеден, че този план предоставя цялостно, разумно решение на сложните, оспорвани въпроси, представени от този съдебен спор“, заяви адвокат Джон Бейснер, консултант на Надзорния съвет на Байер и експерт по масови закононарушения, който ръководи компанията Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP’s Mass Torts.

„Подкрепен от външния ни съветник Джон Бейснер и Комитета за съдебни спорове, Надзорният съвет следеше отблизо съдебния спор за Roundup ™, както и дебатите срещу дикамба полихлорираните бифенили и съветваше Управителния съвет по тези въпроси. Надзорният съвет единодушно се съгласи с нашия Управителен съвет, че и трите споразумения са в най-добра полза за компанията и нашите заинтересовани страни “, заяви Норберт Винкелйохан, председател на Надзорния съвет на Байер.

Бауман добави -  „Нашата компания е основана на благосъстоянието на нашите клиенти. Като научна компания, отдадена на подобряването на здравето на хората, изпитваме искрено съчувствие към всички, които страдат от болести и разбираме тяхното търсене на отговори. В същото време обширната научна информация показва, че Roundup ™ не причинява рак и следователно не носи отговорност за болестите, за които се твърди в този съдебен процес. Ние стоим твърдо зад хербицидите на базата на глифозат, които са сред най-строго изследваните продукти от този вид и чиято безопасност и това, че те не са канцерогеннци е подкрепено от четири десетилетия научни изследвания. " В решението си за временно преразглеждане на регистрацията, издадено през януари, Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) с точност заключи, че „не е идентифицирала рискове за човешкото здраве при излагане на глифозат“.

Клиентите, включително фермерите и други професионални потребители, чието препитание зависи от хербициди на основата на глифозат, няма да усетят промяна в наличността на продуктите на Roundup ™ съгласно обявените днес споразумения за Roundup ™. Междувременно Байер продължава да предлага на клиентите си повече възможности и миналата година обяви инвестиция от около 5 милиарда евро за десетгодишен период за разработване на допълнителни методи за борба с плевелите като част от интегриран подход към устойчивото земеделие.

Разолюция за съдебни спорове за Дикамба

Байер също обяви споразумение за масово уреждане на споменатите съдебни спорове за Дикамба относно предполагаеми щети причинени по културите. Компанията ще плати до 400 милиона щатски долара за разрешаване на многообластните съдебни спорове, които са неразрешени в окръжния съд на САЩ за Източния окръг н Мисури и искове за годините 2015-2020. От ищците ще се изисква да представят доказателства за щети от добивите на културите и доказателства, че това се е дължало на Дикамба. Компанията очаква принос от другата ответна страна БАСФ за това споразумение.

В тази резолюция не е включен един случай за  Дикамба - "Ферми Бейдър". Компанията смята, че присъдата във "Ферми Бейдър" е несъвместима с доказателствата и закона и ще продължи да търси обжалване, ако е необходимо.

Байер застава трърдо зад безопасността и полезността на своя хербицид XtendiMax ™ с технологията VaporGrip ™ и продължава да подобрява усилията за обучения, за да помогне на производителите да използват тези продукти успешно. Компанията урежда неразрешените случаи за пръскане с Дикамба, за да може да се съсредоточи върху нуждите на своите клиенти.

 

Резолюция за съдебните спорове за полихлорирани бифенили

Байер също обяви серия от споразумения, които разрешават случаи, представляващи по-голямата част от съдебните спорове на компанията относно влиянието на полихлорирани бифенили върху водите. Монсанто законно произвежда полихлорирани бифенили до прекратяване на производството си през 1977 г. Едно споразумение създава клас, който включва всички местни власти с разрешения от Американската агенция за опазване на околната среда (EPA), включващи замърсяване на води от полихлорирани бифенили.

Байер ще плати общо около 650 милиона щатски долара за класа, който ще бъде одобрен от съда. В същото време компанията сключи споразумения с главните прокурори в Ню Мексико, Вашингтон и окръг Колумбия за разрешаване на подобни искове към полихлорирани бифенили. За тези споразумения, които са извън класа, Байер ще извърши плащания, които общо възлизат на около 170 милиона щатски долара.

Финансиране от свободен паричен поток и продажбата на Енимъл Хелт 

Очаква се плащанията, свързани със споразуменията, да започнат през 2020 г. Понастоящем Байер предполага, че потенциалният паричен поток няма да надхвърли 5 милиарда щатски долара през 2020 г. и 5 милиарда щатски долара през 2021 г., остатъкът ще бъде изплатен през 2022 г. или след това.

За да финансира тези плащания, Байер може да използва съществуваща излишна ликвидност, бъдещи парични потоци, постъпленията от продажбата на Енимъл Хелт и допълнителни емисии на облигации, които ще осигурят гъвкавост при управлението на плащанията за споразумения, както и предстоящите падежи на дългове.

Въз основа на публикации на рейтинговите агенции и  комуникацията на компанията с тях, Байер очаква да запази кредитен рейтинг на инвестиционния клас. Със силния си основен бизнес Байер възнамерява да запази дивидентната си политика. Рекапитализирането на баланса остава основен приоритет.

 

Байер: Добро позициониране за бъдещето

„Работейки за поставянето на този основен съдебен процес зад гърба си, Байер може да зададе курс за бъдещето и да се справи с глобалните предизвикателства, пред които сме изправени както в областта на здравето, така и в храненето - не само днес, когато се изправяме срещу пандемията COVID-19, но и в дългосрочен план, тъй като ние работим за подобряване на качеството на живот на нарастващо и застаряващо население от приблизително 10 милиарда души до 2050 г. “, каза Бауман. „Повече от 100 000 души влагат енергията си в реализирането на нашето визия „ Здраве за всички, глад за никого“ чрез  лекарства и земеделски продукти. Вярваме, че науката и иновациите ще бъдат от решаващо значение за бъдещето, точно както са били за Байер в обслужването на клиенти и пациенти през повече от  160 години. Ние сме решени да отговорим на тези предизвикателства по отговорен начин, както да помогнем за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, така и да поддържаме прозрачността и конструктивния ангажимент към заинтересованите страни, които са от съществено значение за поддържане на общественото доверие в нашите продукти и в нашата компания. “

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следстие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

Информация за редактори:

 Допълнителна информация по темата може да се намери на www.bayer.com/settlements

 Материали за редактори от телевизии: www.tv-footage.bayer.com/

 

 

За контакт

 

Мария Попова

Email: mariya.popova@bayer.com

 

Повече информация може да намерите на: www.bayer.com

 

tia                   (2020-0131E)

 

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.