септември 19, 2017

Подразделението на Байер Кроп Сайънс е добре позиционирано за посрещане на бъдещите нужди на клиенти, пазара и обществото

Форум „Бъдещето на земеделието“ 2017

Световният пазар за семена и растителна защита ще продължи да се разраства/ Очаква се бизнесът в Бразилия да се нормализира през 2018 г./ Има напредък в планираното придобиване на Монсанто/ Очаква се приключване на сделката в началото на 2018 г./ Планирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, възлизащи на приблизително 1 милиард евро, за 2017 г. / Дейностите по научноизследователска и развойна дейност целят реализация на 15 нови продукта за земеделските производители между 2017 и 2020 г./ Силен акцент върху иновации и устойчивост/ Ангажимент към прозрачността

 Zoom image

Монхайм, 19 септември 2017 г. – Байер вярва, че дългосрочните тенденции, които оказват влияние върху световния земеделски сектор, ще останат без промяна. „Въпреки настоящата изменчивост на пазара, нашият бизнес Кроп Сайънс е добре позициониран за посрещане на бъдещите нужди на клиентите, пазара  и обществото“, заяви Лиъм Кондън, член на Управителния съвет на Байер и Председател на подразделението Кроп Сайънс във вторник по време на презентацията си на Форум „Бъдещето на земеделието“ 2017 на компанията, провеждан в периода 18 - 20 септември.

Мероприятието събира идейни лидери и заинтересовани страни от цялата земеделска индустрия с цел да се изтъкне необходимостта различни групи – в това число представители на сектора, правителствени, академични и неправителствени организации от публичния и частния сектор – да си сътрудничат, за да направят световната хранителна система по-устойчива и, съответно, пригодена към бъдещето.

„Световният пазар на семена и препарати за растителна защита остава изменчив и през 2017 г., след слабата предходна година“, отбеляза Кондън. Въпреки това, високият прираст на населението, променящите се модели на потребление и нарастващото потребителско търсене на храни, произведени по устойчив начин, ще окажат положително въздействие върху производството на храни, световната селскостопанска търговия и, в крайна сметка, върху земеделските доходи. „Тези фактори, заедно със стабилно нарастващото глобално търсене на фуражи и култури за биогориво, поддържат дългосрочно нарастване на търсенето, което ще е определящо за нашия бизнес“, посочи Кондън.

 

Очаква се бизнесът в Бразилия да се нормализира през 2018 г.

Винаги е възможна краткосрочна изменчивост в бизнеса, в зависимост от метеорологичните условия и разпространението на вредители и заболявания, особено в тропически климати като Бразилия. „През последните две години по-ниският натиск от вредители и сушите в ключови части на страната доведоха до по-ниско търсене на инсектициди и фунгициди“, обясни Кондън. „Претърпяхме значителен спад на продажбите и приходите във връзка с безпрецедентно високи запаси в канала на продажбите в края на сезона на прибиране на реколтата в Бразилия тази година“. Повишените запаси оказват влияние върху целия пазар, но Байер вероятно ще бъде засегната по-сериозно поради силната си позиция на пазара и в двата сегмента – инсектициди и фунгициди. Инициирани са мерки за нормализиране на ситуацията, като например, пренасочване на продукти към различни пазари и по-ниски предварителни продажби.

„За 2018 г. цялостната прогноза е връщане към растеж в Бразилия“, каза Кондън по време на програмното си обръщение на конференцията. Както показаха публикуваните резултати за второто тримесечие, поради запасите в Бразилия сега Байер очаква продажби под 10 милиарда евро (преди: продажби над 10 милиарда евро) за подразделението Кроп Сайънс през 2017 г. Това съответства на едноцифрен процентен спад след валутни корекции и корекции на портфейла.

 

Иновациите са от жизненоважно значение за устойчивото земеделие

В своята реч Лиъм Кондън се фокусира върху устойчивото земеделие и потвърди ангажираността на подразделението Кроп Сайънс да инвестира в иновации и разработване на персонализирани агрономични решения за земеделски производители, които да отговарят на техните индивидуални нужди и предизвикателства.

В този контекст, Кондън изтъкна, че придобиването на Монсанто представлява огромна възможност за положително оформяне на бъдещето на земеделието. „Наша отговорност е да осигурим достъпността на иновациите за всички земеделски производители, големи и малки, по цял свят. Едва тогава ще можем да направим смислен принос към осигуряването на устойчива световна хранителна система.“

Байер се ангажира и да спомогне за осъществяването на Целите за устойчиво развитие на ООН, които са свързани с борбата с глада и бедността и насърчаването на добро здраве и благосъстояние, устойчиви градове и общности, модели на отговорно потребление и производство, както и действия, насочени към климатичните промени и партньорство.

Осъществен напредък в планираното придобиване на Монсанто/ Очаква се приключване на сделката в началото на 2018 г.

Относно процеса и времевата рамка на придобиването, Кондън заяви, че компанията осъществява напредък. В края на юни 2017 г. Байер подаде заявление за одобрение от Европейската комисия съгласно антитръстовите правила. На 22 август Европейската комисия започна проучване по Фаза 2.

Съгласувано с Европейската комисия, в понеделник, 18.09.2017, Байер подаде молба за удължаване на срока за преглед с десет работни дни, до 22.01.2018 г., с цел да улесни осъществяването на целесъобразна оценка, предвид размера на транзакцията. „С оглед на това, по-вероятно е очакваното приключване на сделката да се случи в началото на 2018 г., а не в края на 2017 г.“, каза Кондън. Байер е подал заявления за одобрение в почти всички от около 30-те необходими органи и вече е получил одобрения от над една трета от тях.

Успешно разгърнати дигитални земеделски продукти в над 30 страни

Кондън спомена и усилията на компанията в сферата на дигиталните технологии. „Твърдо сме решени да инвестираме поне 200 милиона евро в дейностите си по Дигитално земеделие между 2015 г. и 2020 г.“ Днес повечето нова земеделска техника е оборудвана с функционалности за прецизно земеделие. Новите инструменти помагат на земеделските производители да оптимизират влаганите продукти, като торове и препарати за растителна защита и съответните подобрения на добива и качеството. „Иновативните технологии за дигитално земеделие помагат на големи и малки земеделски производители да отглеждат по-здрави култури, по-ефективно и по-устойчиво“, каза Кондън.

Решенията за Дигитално земеделие спомагат да се изпълнят нарастващите изисквания на обществото по отношение на прозрачността и устойчивостта. „Следователно, имаме тясно сътрудничество с високо компетентни партньори, като Bosch и FaunaPhotonics, университети, стартиращи компании и организации с нестопанска цел, като Quantified Planet. Като предоставяме безвъзмездно и споделяме защитени фирмени данни, допринасяме за изследванията в биоразнообразието, в полза на земеделието и гражданското общество“.

Понастоящем Байер осигурява дигитални решения в над 30 страни и цели да постигне бързо по-нататъшно разширяване. Новите технологии имат огромен потенциал не само в страни като Канада, Съединените щати, Бразилия, Германия, Франция, Украйна и Русия, но и за дребните земеделски стопани в развиващите се страни. Подпомагането на дребните земеделски стопани да достигнат селскостопанския си потенциал е от ключово значение за увеличаване на земеделската производителност по устойчив начин и за подобряване на живота на техните семейства и общности.

 

Инвестиции от около 1 милиард евро в научно изследователска и развойна дейност (НИРД)

По време на програмното му обръщение към Кондън се присъедини Ейдриън Пърси, международен ръководител на НИРД за подразделението Кроп Сайънс, който сподели още информация относно намеренията и инвестициите на Байер в НИРД. „В Кроп Сайънс инвестираме около 1 милиард евро на година в научноизследователска и развойна дейност за разработване на нови продукти за пазара, които да отговорят на основните предизвикателства, стоящи пред земеделските производители по цял свят“, посочи Пърси. „Поели сме отговорността да изслушваме клиентите си, за да разберем специфичните проблеми, пред които са изправени в различните страни и региони, и така да можем да предоставим персонализирани агрономни решения, които най-добре отговарят на техните индивидуални нужди“.

 

Предстоящите НИРД решения на Кроп Сайънс предвиждат пускане на 15 нови продукта за земеделските производители до 2020 г.

„Изключително горди сме с нашите иновативни решения, като фунгицидите Luna и Aviator Xpro, както и инсектицида Sivanto, които демонстрират капацитета ни за нововъведения. Да не говорим за соевите семена LibertyLink и хибридните рапични сортове InVigor с патентованата ни технология за намаляване на разпукването на шушулката”, заяви Пърси. „Тези продукти допринесоха значително към приходите само за няколко години“. Байер разполага с разнообразни решения за био растителна защита в плановете си за развойна дейност, например Poncho™/VOTiVO™ 2.0. Втора, допълнителна бактерия увеличава продуктивността на почвата около корена, което води до увеличаване на наличните хранителни вещества за растението.

Пърси също очерта текущите тенденции в НИРД на Кроп Сайънс с 15 активни съставки и характеристики/комбинации от характеристики, които ще бъдат стартирани от 2017 до 2020 г. Интегрираната система също така обхваща над 100 проекта за управление на жизнения цикъл, както и няколко стотин нови разновидности на семена на зеленчуци и посевни култури. Дейността на световния екип по НИРД ще се ръководи от поставените цели и незадоволени нужди на земеделски производители от цял свят с цел намиране на иновативни решения за био и химическа защита, както и нови семена и характеристики.

Въпреки че Bayer разполага с научноизследователски и развоен екип на световно ниво, който работи усилено вътрешно за иновации, в същото време компанията е създала и успешна платформа за външни иновации, която използва капацитета на множество институции, организации и академични общности в сектора, както и стартиращи компании с общи цели и задачи.“ Чрез стратегически изследователски партньорства, различни инструменти за краудсорсинг и финансиране с рисков капитал, поддържаме сътрудничество с много заинтересовани страни, за да продължим да бъдем водещ фактор в иновациите в селското стопанство.” подчерта Пърси. Наскоро Bayer и Ginkgo Bioworks, Бостън, сключиха споразумение за създаване на нова компания с основна сфера на дейност растителния микробиом и първоначален фокус върху азотното фиксиране. По този начин се търси решение на най-голямото предизвикателство пред селскостопанските производители от следващото поколение а именно подобряване способността на микроорганизмите в почвата да абсорбират азота и да го предоставят на растенията, като по този начин се постига една значителна устойчивост в сектора.

 

Цената на иновациите се покачва

През последните години се е увеличил средният размер на инвестициите, необходими за пускането на нов продукт на пазара. Това увеличение е свързано със завишените регулаторни изисквания. Пърси е убеден, че Байер ще донесе промяна чрез авангардни научни подходи и постижения, като по този начин подпомага земеделските производители по света да произвеждат висококачествени храни, фуражи, фибри и биогорива по устойчив начин.

“За да гарантираме тези инвестиции се нуждаем от политическа и регулаторна среда, която стимулира иновациите и сътрудничество в целия спектър на многопластовата верига на производство на селскостопански продукти,“ посочи Пърси. „Нашият сектор зависи от научни изследвания, за да се реализират преобразуващите технологии, необходими за подсигуряване на бъдещото производство на безопасни за здравето на човека храни. Ако нямаме подкрепа и обществено доверие за нашата наука, тогава тази сигурност може да бъде подкопана.“

Ангажираност с прозрачността

Пърси нееднократно подчерта в своите изказвания, че компанията обръща ключово значение на безопасността и прозрачността, като посочи инициативата на Байер да предостави достъп до информация за безопасността от проучванията на продукти за растителна защита, използвана в процеса на регистрация на тези продукти. Подобна обобщена информация за безопасността за голям брой активни субстанции, използвани за растителна защита, ще бъде достъпна през специално създаден уеб-портал на Байер. Допълнителна информация ще се предоставя под формата на обучителни видеа, инфографики и други научни разработки и материали. Уеб-порталът ще заработи в края на 2017 г. В следващата фаза, потребителите ще могат да изискват достъп до цялостни задълбочени изследвания, касаещи безопасността на използваните в селското стопанство субстанции.

“Искаме всички – от широката общественост до членовете на научната общност – да могат да получат достъп до информацията, която им е необходима, по лесен и бърз начин, разбираем за всички,” посочи Пърси. “Искаме също така хората да разберат защо и как провеждаме нашите изследвания за безопасност и сигурност. Това е една изключителна възможност за ползотворен диалог с обществеността за това как Байер гарантира безопасността на своите продукти.”

 

Общественото доверие е ключово за преодоляване на бариерите между производител и потребител

“Живеем в епохата на постистината, в която популизмът и политическите машинации застрашават приемането на съвременната наука,“ заяви Лиъм Кондън в приветствените си думи към аудиторията. „Безспорно установени научни факти се поставят под съмнение от хора, които предпочитат да вярват на слухове и емоционални кампании,“ продължи той, цитирайки един скорошен носител на Нобелова награда: „Спечелването на доверието на потребителите проправя пътя за научни открития, необходими за осигуряване на здравословна храна за нарастващото население на планетата.”

В заключителните си слова към аудиторията в глобалната централа на Кроп Сайънс Пърси подчерта необходимостта всеки един от сектора да прояви повече старание във вслушването в съображенията и притесненията на потребителите, както и в това да дава ясни и недвусмислени отговори на въпросите им относно нововъведенията в сектора. Според наскоро проведено изследване на Байер сред 10 000 потребители в 10 държави, над 9 от 10 интервюирани смятат, че осигуряването на безопасна, достъпна и пълноценна храна за всеки посредством научни иновации е спешна и неотложна задача. Въпреки това много потребители остават емоционално скептични към научните и изследователските среди.

“Приемането на нашата дейност от хората е ключов момент,” отбеляза Пърси и призова за обединен подход за по-ефективното включване на гражданското общество, особено младите потребители посредством активно изслушване, отворен диалог и по-добро образование за ползите от иновациите. “Ето защо събрахме такава разнородна по състав аудитория на тазгодишните Разговори за Бъдещето на Земеделието. Целта ни беше да чуем гласа на всички заинтересовани страни.” Програмата на Байер за популяризиране на постиженията в селското стопанство предоставя задълбочена подготовка и обучение за производителите от сектора за това как да споделят и обясняват своята дейност на потребителите, докато селскостопански образователни програми като BayLabs, глобалната Youth Ag-Summit и Making Science Make Sense способстват за запознаване на следващото поколение потребители с фундаменталната наука. В допълнение, програмата Bayer Bee Care Program както и инициативата Bayer ForwardFarming са важни платформи за диалог, които спомагат за преодоляване различията между производители и потребители.

“Без съответната изследователска дейност, нововъведенията в селското стопанство, които да гарантират задоволяването на бъдещите ни потребности са немислими. Като учени, наш дълг е ефективно да включим широката общественост в тези изследвания,” заключи Пърси. “Бъдещето на селското стопанство и хранителната промишленост зависи от тази връзка между производителите и цялата общност.”

 

Байер: Наука за по-добър живот

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2016 г. в Групата работят около 115,200 служители, а компанията реализира продажби в размер на 46.8 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.7 млрд. евро. Тези цифри включват бизнеса с високотехнологични полимери, който беше пуснат на фондовата борса като независима компания под името Ковестро на 6 октомври 2015 г. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

Елисавета Владова

Е-mail: elisaveta.vladova@bayer.com

 

Изявления за бъдещи събития

Някои твърдения, съдържащи се в настоящото съобщение, могат да представляват "твърдения за бъдещи периоди." Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в твърденията за бъдещи периоди.  Факторите, които биха могли да доведат до това, реалните резултати съществено да се различават, включват:  несигурност по отношение на времето на сделката; възможността, страните да не могат да бъдат в състояние да постигнат очакваните синергии и операционна ефективност при вливането в рамките на очакваните срокове или въобще, или да не успеят успешно да интегрират операциите на Монсанто в тези на Байер; тази интеграция може да е по-трудна, да отнеме повече време или да е по-скъпа от очакваното; приходите след сделката може да са по-ниски от очакваното; оперативните разходи, загубата на клиенти и бизнес смущенията (включително, но без да се изчерпват с, трудности в поддържането на отношения с работниците и служителите, клиентите на дребно, на едро или доставчиците) може да бъдат по-големи от очакваното след сделката; задържането на някои ключови служители на Монсанто; рисковете, свързани с отклоняването на вниманието на ръководството от текущите бизнес операции, дължащо се на сделката; това, условията за приключване на сделката да не могат да бъдат изпълнени, или регулаторните одобрения, необходими за извършване на сделката, да не могат да бъдат получени при очакваните условия или  съобразно очаквания график; способността на страните да отговорят на очакванията, по отношение на сроковете, приключването и осчетоводяването и данъчното третиране на сливането; въздействието на дълга, натрупан от Байер във връзка със сделката и потенциалното въздействие върху рейтинга на задлъжнялостта на Байер; ефектите от бизнес комбинацията на Байер и Монсанто, включително бъдещото финансово състояние на обединената компания, оперативните резултати, стратегията и плановете; други фактори, посочени в Годишния доклад на Монсанто във Формуляр 10-К, подаван към Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ ("КЦКБ") за финансовата година, приключила на 31-ви август 2016 г. и други подавани документи на  Монсанто към КЦКБ, които са на разположение на http://www.sec.gov и на Интернет страницата на Монсанто - www.monsanto.com; както и други фактори, изложени в публичните доклади на Байер, които са на разположение на Интернет страницата на Bayer - www.bayer.com.  Байер и Монсанто не поемат задължение да актуализират информацията в това съобщение, освен ако законът не изисква друго.  Предупреждаваме читателите, да не се уповават прекомерно на тези твърдения за бъдещи периоди, които са актуални само към настоящата дата.