януари 20, 2020

Проектът за отченост на въглеродни емисии (CDP) публикува нова класация:

Байер затвърждава водеща международна позиция на устойчива компания, която предприема действия по отношение на климата

• Председателят на Управителния съвет Бауман: „Като водеща иновационна компания, ние ще продължим намаляването на парниковите газове в цялата ни верига“
• Много инвеститори отчитат CDP рейтингите при взимане на инвестиционни решения
• Байер е от водещите компании спрямо CDP всяка година от 2005 г. насам

 Zoom image

Леверкузен, 20-ти януари2020 - Престижната рейтингова организация CDP (преди „Проект за отчетност на въглеродни емисии“) отново обяви Байер за една от водещите международни компании в климатичната категория, присъждайки й най-високия рейтинг „A“. CDP разгледа над 8000 компании, като се съсредоточи върху това как се справят с предизвикателствата на климатичните промени на стратегическо ниво. Само около 2 процента (179 компании) постигнаха рейтинг „А“. Институционалните инвеститори все повече очакват компаниите да следват стратегия, насочена към устойчивост и разглеждат рейтинга на CDP като релевантна основа за взимане на инвестиционни решения.

 

“Много сме доволни от това, че от 2005 г. насам постоянно получаваме много добри рейтинги от CDP, както и че Байер отново фигурира в „А“ списъка за климата“, каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет на Байер АГ. „Като водеща иновационна компания, ние се стремим да постигнем нулев баланс на въглеродни емисии в собствените си операции до 2030 година. Следователно ще продължим намаляването на парниковите газове в цялата ни верига.“

 

Пол Симпсън, изпълнителен директор на CDP коментира: „Поздравления за компаниите, които получиха позиция в списъка на CDP през тази година за водещи постижения в околната среда и прозрачност. Мащабът на бизнес рисковете от климатичните бедствия, обезлесяването и водната нестабилност са огромни, както и възможностите за справяне с тях. И е ясно, че частният сектор има жизненоважна роля в този критичен момент. Компаниите от “A“ списъка са лидери на пазара по отношение на корпоративно устойчиво развитие, преодоляване на екологичните рискове и постигане на успех в икономиката на утрешния ден.“  

 

Опазването на околната среда и преодоляването на климатичните промени са основни приоритети на Байер от много години. „Сега повишаваме усилията си значително в съответствие с Парижкото споразумение за климата“, каза Матиас Бернингер, ръководител на Пъблик афеърс и устойчиво развитие в Байер.

 

CDP е организация с нестопанска цел, която всяка година съставя най-изчерпателната публично-достъпна колекция от корпоративни данни по направления като климата и я оценява, за да създаде класация. Според собствените ѝ данни 525 институционални инвеститори, представляващи активи от 96 трилиона долара, подкрепят CDP и отчитат нейните рейтинги в своите инвестиционни решения. Освен инвеститори, които са специализирани в екологичните, социалните и управленските показатели на компаниите, тези рейтинги все повече привличат вниманието на големите основни инвеститори.

 

 

Бележка към редакторите:

Списък „А“ за климатичите промени и допълнителна информация са достъпни на:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

Информация за критериите и методологията на CDP можете да намерите на:

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies

 

 

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората, като подкрепят усилията за преодоляване на основни предизвикателства, свързани с нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, а марката Байер означава доверие, надежност и качество в цял свят. През финансовата 2018 г. в Групата работят около 117,000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 39.6 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност – на 5.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

 

df                 (2020-0014_E)

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.