ноември 24, 2017

Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции

Лекарствата, които купувате, обикновено се използват кратко време. Проверявайте в листовката и не ги приемайте твърде дълго.

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:  тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн: http://bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-немедицински-лица