август 12, 2019

Байер придобива БлуРок Терапютикс за постигане на водеща позиция в клетъчните терапии

Берлин / Кеймбридж, Масачузетс, 8-ми август 2019 г.

Байер АГ и БлуРок Терапютикс днес обявиха споразумение, според което Байер ще придобие изцяло БлуРок Терапютикс - частна биотехнологична компания със седалище в САЩ, фокусирана върху разработването на клетъчни терапии в областта на неврологията, кардиологията и имунологията, използвайки собствена платформа за индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC).

 

След консорциум с Версант Венчърс през 2016 г. , целящ създаването на БлуРок Терапютикс, Байер ще придобие останалия дял в приблизителен размер от 240 милиона щатски долара, които ще бъдат изплатени предварително при приключване на сделката и допълнителна сума от 360 милиона щатски долара, платими при достигане на предварително определени етапи на развитие. С дял от 40.8 процента, притежаван от Байер към момента, инвестицията съответства на общата стойност на БлуРок Терапютикс от около 1 милиард щатски долара. Приключването на сделката се очаква през третото тримесечие на 2019 година.

 

“Това придобиване отбелязва ключов етап от пътя ни към водеща позиция в клетъчните терапии “, заяви Щефан Улрих, член на Управителния съвет на Байер АГ и Президент на направление Фармацевтични продукти. „В съответствие със стратегията за увеличаване на инвестициите ни в технологии с прогресивен иновативен потенциал, решихме да изградим програмата ни за клетъчна терапия на база водещата в индустрията iPSC платформа БлуРок Терапютикс.

 

Ние обединяваме сили, за да предоставим нови възможности за покриване на медицински нужди, които все още не са удовлетворени. “

“Изключително сме развълнувани, че ще станем част от световната организация на Байер “, каза д-р Емил Нувейсир, Главен изпълнителен директор на БлуРок Терапютикс. „В БлуРок Терапютикс създадохме първокласна платформа за клетъчна терапия с водещ за индустрията капацитет за научноизследователска и развойна дейност, разработване на процеси и възможности за производство. С експертния опит и подкрепата на Байер ще бъдем още по-добри в позицията да продължим с откриването, разработването и комерсиализацията на нови революционни клетъчни терапии за пациенти, страдащи от заболявания, които преди се считаха за нелечими. “

 

Обединяването на клетъчната биология с инженерните науки предостави важен нов метод на лечение за пациентите, със значителна клинична полза при заболявания, които преди са се считали за нелечими. Особено за дегенеративни заболявания, при които се наблюдава загуба на клетки и нисък потенциал за самовъзстановяване като загуба на сърдечен мускул или дегенеративни неврологични разстройства, регенеративната клетъчна терапия предлага безпрецедентен потенциал със значителна полза за пациенти.

 

В момента портфолиото на клетъчните терапии на БлуРок Терапютикс е фокусирано върху неврологията, кардиологията и имунологията с водеща програма за болестта на Паркинсон, която се очаква да влезе в клиниките до края на 2019 г. Сред невродегенеративните разстройства болестта на Паркинсон е най-бързо нарастващото заболяване от гледна точка на разпространение, инвалидност и смъртност. Основен симптом, който причинява инвалидност при болестта на Паркинсон е прогресивната загуба на двигателен контрол. Терапията със стволови клетки може да възстанови инервациятя в човешкия мозък и да забави дегенеративното заболяване, като потенциално да възстанови двигателната функция при повече от седем милиона пациенти, страдащи от болестта на Паркинсон в световен мащаб.

През 2016 г. Байер и основополагащият инвеститор Версант Венчърс създадоха БлуРок Терапютикс с финансиране в размер на 225 милиона щатски долара, като част от подразделението „Leaps by Bayer“. „Leaps by Bayer“ е допълнение към научно-изследователското направление в Байер и работи за създаване на нови компании и инвестиране в нови технологии в ранен стадий на развитие, с потенциал за научен пробив и с потенциал да предотвратят или предложат лечения за някои от най-големите проблеми в здравеопазването.

 

“Това придобиване не само поставя основа на портфолиото за клетъчни терапии, базирани на iPSC, но и показва успешната стратегия за иновации на подразделението  „Leaps by Bayer“  за създаване на биотехнологични решения, които имат реален потенциал за трансформация и един ден ще могат да лекуват пациенти, които страдат от опасни за живота заболявания“, каза Кемал Малик, Ръководител иновации, член на Управителния съвет на Байер.

С това придобиване Байер ще притежава пълни права върху платформата CELL + GENE ™ наБлуРок Терапютикс, включително широко портфолио от интелектуална собственост и свързана с нея технологична платформа, която включва собствена iPSC технология и възможности за генно инженерство и за клетъчно диференцииране. В допълнение към настоящия си фокус, платформата на БлуРок Терапютикс дава възможност за разширяване към други терапевтични области, извън текущите програми за развитие. За да запази предприемаческата си култура като основен стълб за разработване на успешни иновации, БлуРок Терапютикс ще остане независима компания, работеща на принципа на подразделение.

За БлуРок Терапютикс

БлуРок Терапютикс е водеща инженерна компания за клетъчна терапия с мисия да разработва регенеративни лекарства за нелечими заболявания. Платформата CELL + GENE™ на БлуРок Терапютикс използва силата на клетките за разработване на нови лекарства по неврологични, кардиологични и имунологични индикации. Технологията за диференцииране на клетки на БлуРок Терапютикс рекапитулира биологичното развитие на клетката, за да създава естествени клетъчни терапии, които са проектирани с допълнителна функция. Използването на тези клетъчни терапии за заместване на увредена или дегенерирана тъкан носи потенциал за възстановяване или възстановяване на загубена функция. БлуРок Терапютикс е основана през 2016 г. от Версант Венчърс и Байер АГ и е капитализирана с едно от най-големите до момента финансирания от серия A в историята на биотехнологиите от Байер АГ (чрез направлението „Leaps by Bayer“) и Версант Венчърс.

Културата на БлуРок Терапютикс се определя от научните иновации, най-високите етични стандарти и спешната нужда от създаване на трансформативни терапии за всички, които биха имали нужда. За повече информация посетете https://bluerocktx.com/.

За Байер и „Leaps by Bayer“

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората, като подкрепят усилията за преодоляване на основни предизвикателства, свързани с нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, а марката Байер означава доверие, надежност и качество в цял свят. През финансовата 2018 г. в Групата работят около 117,000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 39.6 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност – на 5.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

 

„Leaps by Bayer“ е подразделение в Байер, което инвестира в решения за някои от най-големите съвременни проблеми. Предходните инвестиции на „Leaps by Bayer“ в потенциални иновативни технологии включват Касебиа Терапютикс (CRISPR / Cas технология за лечение на тежки генетични увреждания), БлуРок Терапютикс (iPSC технология за лечение на сърдечно-съдови заболявания и заболявания на централна нервна система), Джойн Био (Пробиотици за растения, които дават възможност за по-устойчиво земеделие чрез драстично намаляване на употребата на синтетични торове), Клорис (iPSC като агенти за ваксинация срещу рак, използвани за потенциална профилактика или лечение) Сенчъри Терапютикс (iPSCs за алогенна клетъчна терапия на рак) и Пиксис (антитела, фокусирани върху нови имуно-онкологични цели).

SW              (2019-0210e)

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.