януари 19, 2018

Същият силен бранд с по-добър изглед:

Байер официално обявява обновената си визуална идентичност

През четвъртото тримесечие на 2017 година брандът на Байер бе представен като усъвършенстван, енергичен и динамичен. Обновената визуална идентичност бе създадена в тясна връзка с основните ценности и ключовите компетенции на бранда в сферата на науките за живота, и по конкретно в областите здравеопазване и хранене. През месец януари, 2018 година започват промените и във външните комуникации.

 Zoom image

За основа на този сложен процес послужиха по-задълбоченото разбиране на индустриите, предпочитанията на потребителите и по-доброто познаване на екипите. Фокусирайки се върху благосъстоянието на хората, брандът Байер стана още по-релевантен и разграничим от конкуренцията.

 

Това е и начинът, по който компанията избра да свърже дейностите с визията си – както става при усъвършенстването на стратегиите, силните брандове, точно както и силните компании, винаги се променят: те непрекъснато се подобряват и развиват. На фона на променящия се свят стратегията на Байер се разви, а брандът нямаше друг избор освен да я последва.

 

Това е изключителна възможност да демонстрираме на света, че Байер е динамичен, енергичен бизнес, насочен към хората. Каним всеки един от вас да се присъедини към това ново и вдъхновяващо пътуване.