юли 02, 2019

ЛЕО Фарма приключва придобиването на бизнеса с дерматологични продукти по лекарско предписание на Байер

Балеруп, Дания / Леверкузен, Германия – Днес ЛЕО Фарма и Байер обявиха постигане на съответните заключителни условия, позволяващи прехвърлянето на глобалния бизнес с дерматологични продукти по лекарско предписание на Байер към ЛEO Фарма.  Компаниите анонсираха предложението си за първи път на 21-ви юли 2018г. и завършиха първата стъпка от придобиването в САЩ на 4-ти септември 2018г.  Днешното, второ и окончателно финализиране обхваща всички останали държави.

Гите Аабо, Президент и Изпълнителен директор на ЛЕО Фарма каза: „ Днес е исторически ден за ЛЕО Фарма. Със силните марки на дерматологичните продукти по лекарско предписание и новите колеги от Байер ЛЕО Фарма значително се приближава към нашата цел да помагаме на 125 милиона пациенти до 2025г.
С приключването на последната част от придобиването, значително разширяваме ключовите си пазари като Бразилия, Австрия и Южна Африка, подчертавайки амбицията да станем световен лидер в медицинската дерматология.”

„Радваме се, че в лицето на ЛЕО Фарма намерихме правилния собственик, който да изведе нашия бизнес с дерматологични продукти по лекарско предписание на следващо ниво”, каза Хейко Шипер, Член на управителния съвет на Байер и Президент на Консюмър Хелт. „С това прехвърляне ние продължаваме да си поставяме за цел да се съсредоточим върху основните ни безрецептурни категории и да развиваме бизнеса си Консюмър Хелт в пълния му потенциал.“

Както е обявено, като част от споразумението, сега ЛЕО Фарма придоби глобалните права върху продуктитеот глобалния бизнес с дерматологични продукти по лекарско предписание на Байер, с изключение на Афганистан и Пакистан. Това включва производствено съоръжение в Сеграте, Италия и общо 347 служители, които ще се присъединят към ЛЕО Фарма в допълнение на служителите, които се присъединиха от САЩ през миналата година.

Съобразно с приложимите закони, ЛЕО Фарма и Байер работиха в тясно сътрудничество за осигуряване на ефективен преход и непрекъснато снабдяване с дерматологични продукти по лекарско предписание.

За ЛЕО Фарма

LEO Pharma помага на хората да имат здрава кожа. Компанията е лидер в медицинската дерматология с надежден научноизследователски подход, широка гама от терапии и пионерски дух. Основана през 1908 г. и собственост на Фондация ЛЕО, ЛЕО Фарма е посветила десетилетия на научни изследвания и развойна дейност, за да развие науката за дерматологията, поставяйки нови стандарти за грижата за хора с кожни заболявания. ЛЕО Фарма е със седалище в Дания с глобален екип от 5 500 души, обслужващи 76 милиона пациенти в 130 държави. През 2018 г. дружеството е реализирало нетни продажби в размер на 10 410 млн. датски крони. Повече информация за ЛЕО Фарма:

www.facebook.com/LEOPharmaAS

www.linkedin.com/company/leo-pharma

www.twitter.com/leohealthyskin

www.youtube.com/leopharmaglobal

 

 

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората, като подкрепят усилията за преодоляване на основни предизвикателства, свързани с нарастваето и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2018 г. в Групата работят около 117 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 39.6 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност – на 5.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

tmk                 (2019-0179E)

 

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития

Това съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, основани на настоящите предположения и прогнози, направени от ръководството на Байер и ЛЕО Фарма. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори могат да доведат до значителни различия между реалните бъдещи резултати, финансовото положение, развитието или представянето на компаниите и прогнозите дадени в това изявление. Тези фактори включват обстоятелствата, изложени в публичните отчети на Байер и ЛЕО Фарма, които са налични на интернет страницата на Байер www.bayer.com и на страницата на ЛЕО Фарма www.leo-pharma.com. Компаниите не носят отговорност и нямат задължение да актуализират информацията в това изявление с предупредителен характер или да ги изменят с оглед на бъдещи събития или новости.