юни 19, 2017

Фондация на Байер за Наука и образование стартира нов кръг финансиране

Фондацията на Байер предоставя 350 000 евро за иновативни проектни идеи

  • Подкрепа за проекти за обучение по целия свят в сферата на науките за живота, химията и медицината
  • Специални програми за обучение на учители в областите биология и химия, както и за кариерно развитие в сферата на здравеопазването
  • 50 000 евро допълнителен бюджет за студенти от африкански държави в Германия
  • Кандидатури ще се приемат до 18 юли 2017 г.

Вече се приемат кандидатури за тазгодишното издание на международните стипендиантски програми на Фондацията за наука и образование на Байер. В академичния сектор амбициозните студенти, които възнамеряват да започнат иновативен изследователски проект в чужбина, или чуждестранни студенти, които планират да разработват проекти в Германия, могат да кандидатстват за стипендиите „Ото Байер“, „Карл Дуисбург“, „Джеф Шел“, или „Курт Хансен“. Финансираните области включват всички научни сфери, свързани с науките за живота, химията и медицината като: аграрно инженерство, дигитално земеделие, биология, биохимия, растителни и биотехнологии, инженерство на биохимични процеси, хуманна и ветеринарна медицина, фармация, изчислителни науки за живота и обучение на учители по биология и химия.

Тази година програмата на Фондацията за наука и образование на Байер отново предлага допълнителен бюджет от 50 000 евро за студенти от африкански държави, които планират да разработват изследователски проекти по посочените по-горе научни теми в Германия, или за студенти от Германия, които планират да изпълняват проекти в Африка. Освен стипендиите в академичния сектор, стипендията „Херман Щренгер“ оказва подкрепа на млади хора с неакадемична програма на обучение, които искат да придобият първоначален трудов стаж в чужбина. Приветстват се кандидатури от стажанти с професии в сферата на здравеопазването (с търговска, промишлена, научна или медицинска насоченост). Млади специалисти в горепосочените области, които са завършили своя стаж през последните две години са също поканени да кандидатстват. С тази програма Фондацията за наука и образование на Байер цели да предложи целево финансиране за млади хора в неакадемичния сектор, позволявайки им да придобият професионален опит в чужбина. Независим научен комитет ще определи избраните за финансиране кандидатури в средата на месец септември 2017 г.

Крайният срок за кандидатстване за петте програми е 18 юли, 2017 г. Формуляри за кандидатстване и повече информация за Програмата за стипендии и Фондация  за наука и образование на Байер можете да намерите на интернет адрес:

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

За въпроси относно стипендиантските програми, моля пишете на имейл: scholarships@bayer-stiftungen.de, или се обадете на: +49 214 30 41111.