февруари 27, 2019

Байер отчита по-високи продажби и печалба - заема лидерска позиция в областта на земеделието след придобиването на Монсанто

  • Продажбите на Групата нарастват с 4.5% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 39.586 млрд. евро
  • Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се повишава с 2.8% до 9.547 млрд. евро, повлияна от разлики във валутните курсове в размер на 457 млн. евро
  • Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата отбелязва лек спад
  • Консюмър Хелт: продажбите запазват нивата си от предходната година (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата намалява
  • Кроп Сайанс отчита по-добри продажби и значително по-висока печалба в следствие на придобиването на Монсанто, а интеграцията на двете компании отбелязва силно начало
  • Положителният доклад за безопасността на глифозат остава без промяна, като Байер усилено се защитава от образуване на съдебни дела
  • Нетните приходи на компанията възлизат на 1.695 млрд. евро, повлияни от еднократни ефекти
  • Основната доходност от акция е 5.94 евро и надвишава очакванията
  • Нетният финансов дълг възлиза на 35.679 млрд. Евро- отбелязвайки значително подобрение спрямо прогнозите
  • Байер потвърждава прогнозата на Групата за 2019 г. и целите за 2022 г.

Леверкузен, 27 февруари, 2019 г. – Байер успешно приключи най-мащабното придобиване в историята си и постигна оперативните си цели за 2018 г. „Поели сме по правилния път по отношение на бъдещето на компанията“, каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет, по време на финансова конференция в Леверкузен. Продажбите и печалбата на Групата нарастват през 2018 г. След елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото, дивизиите Кроп Сайанс и Фармацевтични продукти отбелязват по-високи продажби спрямо предходната година, а продажбите на Консюмър Хелт запазват нивата си от 2017 г. Байер потвърждава прогнозите си за 2019 г. и целите си за 2022 г.

 

 „През последните няколко години систематично се развиваме като компания с фокус върху науките за живота, като следваме световните тенденции в областта на здравето и земеделието и сме обединени под марката Байер“, каза Бауман. „Издигнахме се до номер едно на този пазар благодарение на придобиването, което извършихме през годината, а началото на интеграцията на двете компании беше изключително успешно.“

 

Друга важна стъпка през изминалата година беше взетото в края на ноември решение за засилване позициите на компанията чрез серия от мерки, свързани с портфолиото, ефективността и структурата ѝ. „Тези [мерки] ще ни направят по-фокусирани, по-ефективни, по-гъвкави и по-конкурентноспособни“, каза Бауман. Мерките, свързани с портфолиото, включват в частност решението за излизане от бизнеса с ветеринарномедицински продукти Енимъл Хелт и марките на дивизия Консщмър Хелт - Coppertone™ и Dr. Scholl’s™. Освен това Байер планира да продаде своя дял от 60% в немския доставчик на услуги Кърента.

„През 2018 г. успяхме отново да увеличим продажбите и печалбата си, въпреки усложнената обстановка на пазара и валутните курсове“, обясни Бауман. Продажбите на Групата нарастват с 4.5% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и достигат 39.586 млрд. евро. На годишна база продажбите нарастват с 13.1%, а печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се повишава с 2.8% до 9.547 млрд. евро, въпреки че неблагоприятните промени във валутните курсове понижават резултатите на Байер преди придобиването с 457 млн. евро. Печалбата преди лихви и данъци се понижава с 33.7 на сто до 3.914 млрд. евро след еднократни разходи в размер на 2.566 млрд. евро (2017 г.: 1.227 млрд. евро). Последните са основно резултат на загуби от обезценяване (около 3.3 млрд. евро) или на еднократни разходи, свързани с придобития бизнес (около 2 млрд. евро). Тези неблагоприятни ефекти се компенсират частично от еднократния приход в размер на около 1.4 млрд. евро от продажбата на бизнеси.

 

Нетните приходи се понижават с 76.9% до 1.695 млрд. евро, частично поради по-добрите резултати от предходната година, свързани с деконсолидацията на Ковестро. Основната доходност на акция от продължаващи дейности надминава очакванията и достига 5.94 евро (минус 10.5%). Понижението на годишна база се дължи на промени в портфолиото и финансови дейности, като финансовото измерение на придобиването на Монсанто контрастира с печалбата от придобития бизнес, която е по-ниска поради сезонни причини. Броят на акциите на Байер нараства значително в резултат на мерките, свързани с капиталa, които компанията предприе по време на второто тримесечие на 2018 г.

 

Свободният паричен поток се придвижва нагоре със 17.4 на сто и достига 4.652 млрд. евро, а нетнитите финансови задължения се повишават с около 32 млрд. евро на годишна база до 35.679 млрд. евро към 31 декември 2018 г. „Радваме се да съобщим, че в резултат на повишението след придобиването на Монсанто,задълженията ни намаляват по-бързо от очакваното“, каза главният финансов директор Волфганг Никл.

 

 

 

Продажбите в направление Фармацевтични продукти се увеличават (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), като пазарът в Китай отбелязва особено силен ръст

 

Продажбите на лекарства по лекарско предписание (Фармацевтични продукти) се повишават с 3.4 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и достигат 16.746 млрд. евро. „Това се дължи предимно на значителното нарастване на пазара в Китай и продължаващото силно представяне на нашите ключови продукти като цяло“, обясни Бауман. Продажбите на оралния антикоагулант Xarelto™, офталмологичният медикамент Eylea™, противораковите медикаменти Stivarga™ и Xofigo™ и на медикаментът за белодробна хипертония Adempas™ отбелязват повишение от 13.5 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 6.838 млрд. евро. Продажбите на Xarelto™ се увеличават с 12.8% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), главно поради по-големите обеми в Европа, Китай и Канада. Продажбите на Eylea™ се покачват с 19.6 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), подкрепяни от по-големите обеми в Европа, Япония и Канада. Особено отчетливо е повишението при Adempas™ - 24.1% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), като резултатите са най-добри в САЩ. Продажбите на  Xofigo™ се понижават с 10.3 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), главно поради по-слабото търсене в САЩ и Европа.

Медикаментът за лечение на диабет Glucobay™ отбелязва най-силен ръст  сред останалите ключови фармацевтични продукти, като продажбите се повишават с 13.8% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) благодарение на значителното увеличение на обемите в Китай. Продажбите на медикамента срещу множествена склероза Betaferon™/Betaseron™ обаче се понижават с 13.0 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) в резултат на силно конкурентния пазар в САЩ. Освен това, временните прекъсвания на доставката на някои от основните продукти на Групата като Adalat™ и Aspirin™ Cardio оказаха отрицателно влияние на продажбите, както можеше и да се очаква.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в сегмента Фармацевтични продукти спада с 2.0% до 5.598 млрд. евро, но се повишава с 2.5 на сто след корекции за валутните курсове. Това се дължи основно на значително увеличение на обемите, особено при Xarelto™ и Eylea™ и на приходи в размер на около 190 млн. евро от съвместни развойни дейности с дъщерно дружество на Johnson & Johnson. Основните негативни фактори за печалбата са по-високата себестойност на продаваните продукти, ефектът от временните проблеми с доставките и по-високите разходи за продажба.

 

 

 

Продажбите в направление Консюмър Хелт се повишават (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) в Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион

 

Продажбите на Консюмър Хелт запазват нивата си от предходната година - 5.450 млрд. евро (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото: минус 0.7 на сто). „2018 година беше трудна за нашия бизнес с безрецептурни продукти. Инициирахме серия от стратегически мерки, за да постигнем успех на този толкова бързо променящ се пазар“, каза Бауман. Резултатите се подобряват в Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото, но продажбите в Северна Америка и Европа/Близък Изток/Африка се понижават. Както се очакваше, временните затруднения със снабдяването оказаха негативно влияние и на сегмента Косюмър Хелт.

 

Бизнесът с пренаталните витамини Elevit™ се повишава с 16.9 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), главно поради продължаващото силно търсене и разрастване на продуктовата линия в Азиатско-тихоокеанския регион и Европа/Близък Изток/Африка. Повишават се и продажбите на продукта за лечение на запек MiraLAX™ (плюс  12.4% след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), също както и резултатите на продуктите за третиране на рани и грижа за кожата Bepanthen™/Bepanthol™ (плюс 3.0% след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото). Бизнесът с антихистаминовия препарат Claritin™ отбелязва спад с 6.3 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) на годишна база, главно заради резултатите на американския пазар, който беше повлиян от слабия сезон в този сегмент и сериозната конкуренция. Продажбите на продуктите за кожна грижа и интимна хигиена Canesten™ спадат с 8.2 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) в резултат на временни прекъсвания на доставките.

 

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в Консюмър Хелт спада с 11.0% до 1.096 млрд. евро. След елиминиране на промените във валутните курсове, печалбата се понижава с 5.5% спрямо 2017 г., главно поради по-слабите обеми и понижението на еднократните приходи, свързани основно с продажбата на неключови брандове. Тези ефекти се компенсират само частично от понижението на свързаните с продажби и обща администрация разходи.

 

 

 

Кроп Сайaнс отбелязва значително повишение на продажбите и печалбата благодарение на придобиването

 

Байер отбелязва продажби в размер на 14.266 млрд. евро в земеделския си бизнес (Кроп Сайанс). 5.3 млрд. евро от тази сума са в резултат на придобиването, а продажбата на активи на БАСФ допринесе с 1.5 млрд. евро преди приключването на съответните транзакции през август 2018 г. Нарастването с 6.1 на сто след елиминиране на разликите във валутните курсове и портфолиото се дължи основно на нормализирането на складовите наличности на продукти за растителна защита в Бразилия, докато необходимите мерки в този контекст повлияват бизнес резултатите през предходната година.

 

Продажбите в Азиатско-тихоокеанския регион и Северна Америка също се повишават (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото). Положителни ефекти оказват и споразуменията за услуги, особено за снабдяване с продукти и дистрибуция, които Байер сключи с БАСФ във връзка с продажбата на активи. Продажбите в Европа отбелязват спад поради неблагоприятните климатични условия и регулаторните промени, които засегнаха продукти от серията SeedGrowth във Франция.

 

На про-форма база, ако се приеме, че придобиването на Монсанто и асоциираните продажби на определени направления на компанията са били приключили преди 1 януари 2017 г., то продажбите на Кроп Сайанс нарастват с 3.1 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове), главно поради подобрените резултати в бизнес сегментите Хербициди, Фунгициди, Инсектициди и Семена и агрономични характеристики, докато сегментът Соеви семена и агрономични характеристики запазва нивата си от предходната година. Продажбите в Енавайърнментал Сайанс обаче отбелязват спад, като основната причина за това е планираните по-слаби доставки на продукти до компанията, която придоби бизнеса при продажбата му през 2016 г.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в направлението Кроп Сайанс се повишава с 29.8% до 2.651 млрд. евро. Това нарастване се дължи частично на печалбата от новопридобития бизнес (705 млн. евро) и признаването на значително по-високите провизии за продуктова възвращаемост в Бразилия през второто тримесечие на 2017 г. и контрастира с разпределената печалба от продадените активи на БАСФ през предходната година. Печалбата се повлиява негативно и от понижение на обемите в Европа и неблагоприятни промени във валутните курсове в размер на 101 млн. евро за бизнеса на Байер преди придобиването.

 

 

Към 28 януари 2019 г., съдебни искове от името на около 11 200 ищци са подадени в САЩ във връзка с препарата за растителна защита глифозат. „Ние не сме съгласни с решението на съда на първа инстанция по делото на Джонсън и затова го обжалваме“, каза Бауман. Що се отнася до останалите дела, седем от които са насрочени за тази година, той коментира: „Науката е на наша страна и ще продължим да защитаваме този важен и безопасен хербицид в името на модерното и устойчиво земеделие.“

 

 

Резултатите на Енимъл Хелт се подобряват в три от четири региона след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото

 

Продажбите в направление Енимъл Хелт през 2018 възлизат на 1.501 млрд. евро, запазвайки нивото си от предходната година (плюс 0.5% след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото). Бизнесът в този сегмент се разраства (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) във всички региони с изключение на Европа/Близък Изток/Африка. Продажбите на каишката срещу бълхи и кърлежи Seresto™ нарастват с 28.5 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а резултатите на продуктите срещу бълхи, кърлежи и паразити Advantage™ спадат с 9.3% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) на годишна база. Печалбата преди лихви, даньци и амортизации и Еднократни ефекти се придвижва надолу с 6.0% и достига 358 млн. евро. След елиминиране на промените във валутните курсове обаче финансовите резултати почти се изравняват с миналогодишните (плюс 0.8%). По-високата себестойност на продаваните продукти и негативното влияние върху продажбите и печалбата от прилагането на нови стандарти за финансово отчитане (IFRS 15) се компенсират от по-ниските разходи за продажба и други фактори.

 

 

Байер потвърждава краткосрочните и средносрочните си цели по отношение растежа на компанията

Байер потвърждава прогнозата за 2019 г. и средносрочните си цели за 2022 г., които бяха обявени във връзка с Деня на капиталовите пазари на 5 декември 2018 г. През 2019 г. компанията очаква продажби в размер на около 46 млрд. евро, което съответства на ръст от приблизително 4% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото). Запазва се стремежът за повишение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти до 12.2 млрд. евро (след елиминиране на промените във валутните курсове) и на основната доходност от акция до около 6.80 евро (след елиминиране на промените във валутните курсове). Тези цели не включват промените във валутните курсове или плановете за излизане от сегмента Енимъл Хелт, продажбата на Консюмър Хелт марките Coppertone™ и Dr. Scholl’s™ и продажбата на 60-процентния дял на Байер в немския доставчик на услуги Кърента.

Очаква се продажбите в направлението Кроп Сайанс да се увеличат с около 4% през 2019 г. (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а  Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти да бъде в размер на около 25%. Компанията прогнозира, че продажбите в направлението Фармацевтични продукти ще се придвижат нагоре с приблизително 4 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти ще се повиши до около 34%. Целта на компанията в сегмента Консюмър Хелт е ръст на продажбите с около 1% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в размер на около 21%. В сегмента Енимъл Хелт компанията ще се стреми да повиши продажбите с около 4 на сто (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и да постигне Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в размер на 24%.

 

 

 

 

Бележка към редакторите:

Таблиците по-долу съдържат ключови данни за Групата на Байер и сегментите ѝ за четвъртото тримесечие и цялата 2018 г..

 

На адрес www.news.bayer.com може да намерите:

Преписи на слайдовете от изказванията на Вернер Бауман и Волфганг Никл.

Актуални снимки и визии от пресконференцията.

 

Пълният Годишен отчет за 2018 може да бъде намерен на адрес www.annualreport2018.bayer.com

 

Телевизионните редактори могат да свалят актуални видео материали за Байер безплатно на адрес charge at www.tvfootage.bayer.com/en

 

За повече информация, моля посетете www.bayer.com.

 

 

tia                   (2019-0061E)

 

 

 

 

 

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития

Някои изявления, съдържащи се в настоящата комуникация, може да съдържат „изявления за бъдещи събития.“ Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в изявленията за бъдещи събития. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори може да доведат до значителни различия между същинските бъдещи резултати, финансовите резултати, развитието или представянето на компанията и прогнозите в настоящия отчет. Тези фактори включват обстоятелствата, изложени в публичните отчети на Байер, които са налични на интернет страницата на компанията www.bayer.com. Компанията не поема задължение да актуализира информацията в това изявление с предупредителен характер или да я изменя с оглед на бъдещи събития или новости.

 

 

 

 

Байер Груп ключови данни за четвъртото тримесечие и цялата 2018 г.

 

(Продължаващи дейности – цитирани са данни от предходната година.)

 

Байер Груп

(млн. евро)

Q4 2017

Q4 2018

Изменение в %

FY 2017

FY 2018

Изменение в %

Продажби

8,596

11,062

+28.7

35,015

39,586

+13.1

Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти

1,783

2,065

+15.8

9,288

9,547

+2.8

Печалба преди лихви и данъци

625

-4,142

-

5,903

3,914

-33.7

Еднократни ефекти

-632

-5,251

-

-1,227

-2,566

-

Печалба преди лихви и данъци и Еднократни ефекти

1,257

1,109

-11.8

7,130

6,480

-9.1

Нетен доход *

148

-3,924

-

7,336

1,695

-76.9

Доходност на акция (в евро) *

0.17

-4.00

-

8.29

1.80

-78.3

Основна доходност от акция (в евро)

1.39

1.10

-20.9

6.64

5.94

-10.5

Брой служители **

99,820

116,998

+17.2

99,820

116,998

+17.2

Фармацевтични продукти

(млн. евро)

Q4 2017

Q4 2018

Изменение в %

FY 2017

FY 2018

Изменение в %

Продажби

4,215

4,291

+1.8

16,847

16,746

-0.6

Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти

1,235

1,266

+2.5

5,711

5,598

-2.0

Печалба преди лихви и данъци

795

-302

-

4,325

3,213

-25.7

Еднократни ефекти

-187

-1,289

-

-340

-1,362

-

Печалба преди лихви и данъци и Еднократни ефекти

982

987

+0.5

4,665

4,575

-1.9

Консюмър Хелт

Q4 2017

Q4 2018

Изменение в %

FY 2017

FY 2018

Изменение в %

Продажби

1,399

1,331

-4.9

5,862

5,450

-7.0

Печалба преди лихви, даньци и амортизации и Еднократни ефекти

251

279

+11.2

1,231

1,096

-11.0

Печалба преди лихви и данъци

-110

-2,607

-

518

-2,077

-

Еднократни ефекти

-258

-2,781

-

-300

-2,776

-

Печалба преди лихви и данъци и Еднократни ефекти

148

174

+17.6

818

699

-14.5

КропСайанс

(млн. евро)

Q4 2017

Q4 2018

Изменение в %

FY 2017

FY 2018

Изменение в %

Продажби

2,263

4,661

+106.0

9,577

14,266

+49.0

Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти

304

543

+78.6

2,043

2,651

+29.8

Печалба преди лихви и данъци

64

-934

-

1,235

3,138

+154.1

Еднократни ефекти

-155

-985

-

-408

1,841

-

Печалба преди лихви и данъци и Еднократни ефекти

219

51

-76.7

1,643

1,297

-21.1

Енимъл Хелт

(млн. евро)

Q4 2017

Q4 2018

Изменение в %

FY 2017

FY 2018

Изменение в %

Продажби

322

330

+2.5

1,571

1,501

-4.5

Печалба преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти

49

47

-4.1

381

358

-6.0

Печалба преди лихви и данъци

10

36

-

307

312

+1.6

Еднократни ефекти

-23

-1

-

-31

-7

-

Печалба преди лихви и данъци и Еднократни ефекти

33

37

+12.1

338

319

-5.6

 

Печалба преди лихви, данъци (и амортизации) и Еднократни ефекти и Основна доходност на акция не са дефинирани в Международните стандарти за финансова отчетност и съответно трябва да се третират като допълнителна информация. Дефиницията на тези показатели може да намерите в Годишния отчет на report at www.bayer.com.

* Вкл. прекратени дейности/ ** Пълни еквиваленти в края на периода