юни 29, 2017

Полево изследване на неоникотиноиди не открива трайни последици върху опрашителите

  • Полевото изследване не дава еднопосочни резултати, подчертавайки нуждата да се вземат предвид числеността на пчелното семейство и условията на околната среда.
  • Изследването потвърждава, че снасянето на яйца не е „директно засегнато от третирането на семената” нито при дивите пчели, нито при бомбусите.
  • Байер остава убеден, че третирането на семена на маслодайна рапица с неоникотиноиди няма краткосрочни или дългосрочни последици върху пчелите и че третирането на семена е полезен и ефективен инструмент за фермерите.

Информационен бюлетин

Монхайм, 29 юни 2017г. – Ново изследване, публикувано наскоро в Science (Наука) не предоставя последователни резултати за въздействието на третиране на семена с неоникотиноиди при маслодайна рапица върху здравето на пчелни семейства, диви пчели или бомбуси. Проведено е широко-мащабно полево изследване в три страни от Центъра за Екология и Хидрология (ЦЕХ) в Обединеното Кралство и спонсорирано от Байер и Синджента. Целта на изследването е да се проучи въздействието на неоникотиноидите върху пчелните семейства, в реални полски условия, когато събират храна от третирана или нетретирана с неоникотиноиди маслодайна рапица. Едновременно с това изследване било проведено и полево изпитване върху дивите пчели и бомбусите.

Нееднозначните резултати подчертават необходимостта да се вземе предвид числеността на пчелното семейство и условията на околната среда

ЦЕХ не открили еднопосочни резултати в Германия, Унгария и Обединеното Кралство по ключови показатели за здравето на медоносната пчела като численост на пчелното семейство, смъртност на пчелите-работнички, презимуване на пчелните семейства, поведение или податливост на заболявания при медоносните пчели.

 

Опитите проведени в Германия, показали положителна връзка между резултатите на кошера и третирането на семена с неоникотиноиди, напр. числеността на пчелното семейство на медоносните пчели се повишила, когато пчелите се хранели с третирана маслодайна рапица. Това е в съответствие с наблюдението, че пчелните семейства на местата на третиране били като цяло по-силни (с по-голяма численост) още от началото на изследването в сравнение с тези на контролните места.

 

Обратното установили в Обединеното Кралство и отчасти в Унгария, където били наблюдавани по-слаби пчелни семейства. В Обединеното Кралство смъртността на пчелните семейства била твърде висока във всички третирани полета, за да подкрепи сериозни научни заключения, особено за възможността на пчелните семейства да презимуват. Следователно не може да бъдат направени надеждни заключения за риск от тези местонахождения.

 

В Унгария, усреднено пчелните семейства на третираните места били с малко по-слаби още в началото на изследването, от тези в контролните места и разнообразието на заобикалящия ги ландшафт не бил същият на контролните и третираните полета.

 

Както обяснява д-р Ричард Шмук, Директор на Безопасност на околната среда в Crop Science, направление в Байер: „За да разберем такива несъответствия между резултатите за страната, е важно да се вземе предвид това, че в изследването на ЦЕХ различните по численост семейства от медоносни пчели не са били равномерно разпределени в различните терени на третиране. Наскоро завършихме анализ за чувствителност, базиран на данни за период от 20-години полеви проучвания, който предполага, че развитието на пчелните семейства бива силно повлияно от силата на семейството в началото на изследването.”

 

Ако тези разлики в числеността на пчелните семейства и разнообразието на околната среда са адекватно предвидени, статистическият анализ вече не показва съобщените разлики. „Неуместно е това, че съобщеният статистически анализ не е бил коригиран за различия в числеността на пчелните семейства или различия в заобикалящият ги ландшафт, но подчертава сложността на извършването на такъв вид изследване в такъв широк мащаб.” – добавя Шмук.

 

„Следователно, ние не споделяме тълкуването на ЦЕХ, че от това изследване може да се направи заключение за нежелани ефекти от третиране на семената и оставаме убедени, че неоникотиноидите са безопасни, когато се използват и прилагат отговорно.”

Изследванията сред диви пчели се нуждаят от внимателен анализ

Докладът на ЦЕХ също така съобщава за силно променлива и непоследователна връзка между третирането на семена от маслодайна рапица с неоникотиноиди и въздействието върху бомбусите, Bombus terrestris и дивата пчела, Osmia. Действително единственият статистически значим резултат е за броя търтеи при дивата пчела, който в Германия е по-голям при третирана маслодайна рапица в сравнение с контролната група, а в Обединеното Кралство бил по-малък. Авторите коментират в доклада, че снасянето на яйца не е „директно засегнато от третирането на семена” нито при царицата , нито при дивата пчела пчела.

 

Има обаче допълнителен статистически анализ, направен от авторите, който предполага, че производството на царица майка при Bombus и на репродуктивни клетки при Osmia могат да бъдат повлияни от излагането на неоникотиноиди. Този анализ обаче е направен въз основа на общи данни, т.е. когато са усреднени резултатите от трите държави, като такава взаимовръзка не би била отчетена, ако данните са били анализирани по отделно за всяка страна.

Заключение

Това изследване е едно от многото ландшафтни изследвания, извършени наскоро. Резултатите от изследването на ЦЕХ не са еднопосочни и следователно неубедителни с променливост на въздействията както върху видовете пчели, така и върху страните, в които са били изследвани те. Ние вярваме, че ако в анализа са били правилно взети предвид фактори на околната среда (сила на пчелните семейства и влиянието на ландшафта) различни от излагането на третирана маслодайна рапица, резултатите биха били подобни на скорошни ландшафтни изследвания, проведени с клотианидин в Мекленбург-Западна Померания, северна Германия, които демонстрират безопасността на третиране на семена с клотианидин при маслодайна рапица за опрашващи растенията пчели в реални условия.

 

Фермерите трябва да контролират вредителите при полски култури като маслодайна рапица, ако от тях се изисква да предоставят безопасна и висококачествена храна на достъпни цени, каквато изискват европейските потребители. Байер остава убеден, че третирането на семена с неоникотиноиди при маслодайна рапица няма краткотрайни или дълготрайни отрицателни последици върху пчелите и че третирането на семена е полезен и ефективен инструмент за фермерите.

Литература

Schmuck, R. & Lewis, G. Ecotoxicology: Review of field and monitoring studies investigating the role of nitro-substituted neonicotinoid insecticides in the reported losses of honey bee colonies (Apis mellifera)

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1734-7

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1734-7

 

Heimbach, F., Russ, A., Schimmer, M. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidin dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: implementation of the monitoring project and its representativeness.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1724-9

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1724-9

 

Rolke, D., Persigehl, M., Peters, B. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidindressed oilseed rape seeds on pollinating insects in northern Germany: residues of clothianidin in pollen, nectar and honey.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1723-x

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1723-x

 

Rolke, D., Fuchs, S., Grünewald, B. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on honey bees (Apis mellifera).

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1725-8

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1725-8

 

Sterk, G., Peters, B., Gao, Z. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidindressed OSR seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on large earth bumble bees (Bombus terrestris)

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1730-y

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1730-y

 

Peters, B., Gao, Z. & Zumkier, U. Ecotoxicology: Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on red mason bees (Osmia bicornis)

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1729-4

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1729-4

Байер: Наука за по-добър живот

Байер е глобално предприятие с основни компетенции в Life Science сферите на здравеопазването и селското стопанство. Техните продукти и услуги са предназначени да бъдат в полза на хората и да подобряват качеството на живота им. В същото време Групата се стреми да създаде стойност чрез иновация, растеж и високи печалби. Байер е ангажиран с принципите на устойчиво развитие и със своите социални и етични отговорности като корпоративен гражданин. През финансовата 2015г. Групата има 117 000 служители и продажби за 46.3 милиарда Евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 милиарда Евро, разходите за проучване и развитие на 4.3 милиарда Евро. Тези цифри включват и цифрите за бизнеса с високотехнични полимери, който изплува на борсовия пазар като независима компания наречена Конвестро на 6 октомври 2015г. За повече информация отидете на www.bayer.com.

 

Бележка на редакторите:

Снимка с качество за печат може да бъде изтеглена от нашия уебсайт на www.news.bayer.com

 

За контакт:

Утц Кагес, телефон +49 2173 38 3125

Имейл: utz.klages@bayer.com

 

Д-р Жулиан Литъл, телефон +44 1223 226606

Имейл: julian.little@bayer.com

 

Повече информация е налична на www.bayer.com

kgs (2017-0188)

 

Изявления за бъдещето

Този информационен бюлетин може да съдържа изявления за бъдещето въз основа на настоящи предположения и прогнози, направени от управата на Байер. Различни известни и неизвестни рискове, неизвестности и други фактори биха могли да доведат до съществени разлики между действителните бъдещи резултати, финансово състояние, развитие или резултати на компанията и прогнозите, дадени тук. Тези фактори включват тези обсъдени публични доклади на Байер, които са налични на уебсайта на Байер