Новини

септември 14, 2016

Байер и Монсанто създават глобален лидер в земеделието
  • Осъществява се споделена визия за интегрирани селскостопански предложения, гарантиращи подобрени решения за производителите и се създава водещ двигател за иновации в селското стопанство от ново поколение
  • Предложението от 128 щатски долара на акция, платими изцяло с парични средства, представлява 44% премия за акционерите на Монсанто и е на обща стойност от 66 милиарда щатски долара.
  • Очаква се създаването на значителна принадена стойност от очакваните годишни синергии на стойност приблизително 1,5 милиарда щатски долара след третата година плюс допълнителни синергии от интегрираните решения в следващите години.
  • Акционерите на Байер се очаква да се възползват от натрупването към основната нетна печалба на акция още през първата пълна година след финализирането на сделката, а след третата пълна година се очаква двуцифрен процент на натрупването.
  • Налице е ангажираност за запазване на силното присъствие в САЩ с глобалното подразделение на обединената компания Seeds & Traits и търговската централа в Северна Америка в Сейнт Луис
още