Новини

май 03, 2018
Първо тримесечие на 2018 г.

Байер: Оперативният бизнес е негативно повлиян от промяната във валутните курсове – Компанията отбелязва значителен напредък в процеса по придобиването на Монсанто

Продажбите на групата нарастват с 2.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 9.138 млрд. евро / Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни разходи  се понижава на годишна база до 2.896 млрд. евро, поради промяната във валутните курсове, достигайки нивата от предишното тримесечие след елиминиране на промените във валутните курсове / Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) / Резултатите на Консюмър Хелт се понижават според очакванията / Продажбите на КропСайънс запазват силните си нива отпреди година (след елиминиране на разликите във валутните курсове и портфолиото) / Отчита се повишение на продажбите (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и печалбата на Енимъл Хелт / Нетният доход се понижава с 6.2% до 1.954 млрд. евро / Основната доходност на акция спада с 1.3% до 2.28 евро / Европейската комисия и други регулаторни власти одобряват условно придобиването на Монсанто /  Прогнозата на Групата за 2018 е потвърдена след елиминиране на промените във валутните курсове

още