Информация за медицински специалисти

10 години защита за вашите пациенти със сърдечно-съдови заболявания

Съдържанието на тази страница е предназначено само за медицински специалисти.
X
Съжаляваме, но не можем да Ви дадем достъп до тази страница. Нейното съдържание е предназначено само за медицински специалисти. X

Препоръки при проследяване на пациенти с НКПМ, приемащи НОАК, д-р Саркис Калустян

Предимства на НОАК пред ВКА за постигане на ефикасна перорална антикоагулация, д-р Татяна Петрушева

Как да посрещнем предизвикателствата при антикоагулантна терапия с ВКА при пациенти с НКПМ – INR контрол и TTR, д-р Соня Тодорова

Практически препоръки за поведение при употребата на НОАК при пациенти с НКПМ, д-р Радосвет Добрев

Предсърдно мъждене, д-р Валентина Гайкич