История

История на Байер в България.
1914Създадено е първото представителство на Байер в България – Конарев и Константинов в град Русе.
1936Байер Крос в София
1936Байер Фарма АД е основана в България
1955Aspirin® е регистрирана като търговска марка в България
1965Байер Крос® е регистрирана като търговска марка в България
1991Представителството на Байер АГ в София получава акредитация
1995Създаване на търговското дружество Байер България ЕООД
1996Байер Крос отново в София
2002Авентис КропСайънс в България става част от Байер България ЕООД
2007Шеринг АГ в България се присъединява към Байер България ЕООД
2010Байер Крос в центъра на София
2014Бизнесът на Мерк с лекарствени продукти без лекарско предписание в България става част от Байер България