Канал за спешни доставки на лекарствени продукти на Байер България ЕООД

Целта на Канала за спешни доставки е да осигури пациентите да получават лекарствените продукти в случай на временен недостиг на пазара.

За повече информация: телефон +359 2 8140193, e-mail: emergency.orders.bg@bayer.com