Лекарствена безопасност

Лекарствена безопасност в Байер

Ако сте медицински специалист и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, настъпила вследствие на употреба на продукт на Байер, можете да направите това чрез националната система за съобщаване:

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

 

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти:

 

Ако сте пациент и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, настъпила вследствие на употреба на продукт на Байер, можете да направите това чрез националната система за съобщаване в:


Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

 

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от пациенти.

 

Можете също така да попълните приложената "Форма за съобщаване на подозирана нежелана лекарствена реакция"
Кратка форма за спонтанни нежелани лекарствени реакции (DOC, 95 KB) и да я изпратите на следния адрес: drugsafety.bulgaria@bayer.com

 

Или

 

Да се свържете с Байер България на телефон: (+359 2) 811 77 66

 

Моля имайте предвид, че всички телефонни обаждания се записват. Вашите лични данни и друга конфиденциална информация, свързана със здравословното ви състояние, ще бъдат използвани само за целите на лекарствената безопасност и съгласно действащите в България законови разпоредби.