Байер в България

Байер България ЕООД

Байер България ЕООД е основана през 1995 г., но компанията има свой представител в България още от 1914 г.

 

Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита (хербициди, фунгициди, инсектициди) и семена. В допълнение Байер България извършва и изследователска дейност по отношение на фармацевтичните си продукти.