Кратка форма за докладване на спонтанни нежелани събития/наранявания

Байер  се отнася много сериозно към защитата на личните данни. Ние спазваме приложимите национални и европейски регулации за защита на личните данни и ще събираме и обработваме всички лични данни , които предоставите в съответствие с нашата Политика за поверителност на данните, свързани с лекарствена безопасност.

Моля, попълнете формуляра, полетата отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Информация за човека, изпитал нежеланото събитие/ нараняване
Описание на нежеланaта/ите лекарствена/и реакция/и
legend_patient_data
Подробности за нежеланото събитие/ нараняване (по описание на съобщаващия)
Кои лекарства на Bayer са приемани от пациента?
Информация за съобщителя