Профил и организация

Байер е международна компания с опит в областта на здравеопазването, земеделието и високотехнологичните полимерни материали. Като иновативна компания, Байер задава тенденциите в области с интензивна научно-изследователска дейност. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Байер цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби.

 

Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2014 г. в Байер Груп работят 118 900 служителя, а компанията реализира продажби в размер на 42.2 млрд. евро.Капиталовите разходи възлизат на 2.5 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 3.6 млрд. евро.

 

Организация

Байер АГ, Леверкузен, Германия, действа като холдингова компания за стратегически мениджмънт. Тя определя ценностите, целите и стратегиите за цялата Група. Тя е отговорна и за разпределение на ресурсите и за мениджърските въпроси. Ръководени от Байер АГ, подгрупите ХелтКеър, КропСайънс и МатириълСайънс независимо управляват бизнес дейностите си в съответствие със зададените цели. Корпоративният център подкрепя Управителния борд на Групата по отношение на отговорностите му за стратегическо ръководство. Холдинговата компания и подгрупите получават подкрепа за своите дейности от трите компании за вътрешни услуги: Байер Бизнес Сървисиз, Байер Технолъджи Сървисиз и Кърента.

 

Бизнес дейностите са отговорност на подгрупите:

  • Байер ХелтКеър е сред водещите иноватори в сферата на фармацевтиката и медицинските продукти в световен мащаб.
  • Байер КропСайънс е една от водещите изследователски компании в земеделската индустрия, като предлага широк набор от иновативни химически и биологически продукти за подобряване на здравето на растенията и разработването на високо-стойностни семена.
  • Ковестро* е признат доставчик на високотехнологични полимерни материали като поликарбонати и полиуретани, както и на иновативни системни решения за широк набор от ежедневни приложения. Държащите водещи позиции на световния пазар продукти представляват голяма част от продажбите на подгрупата.

 

Централните обслужващи функции са комбинирани в три компании за вътрешни услуги:

  • Байер Бизнес Сървисиз е международният център за компетентност за ИТ-базираните услуги.
  • Байер Технолъджи Сървисиз е глобалната технологична опора за Байер Груп и основен двигател за иновации.
  • Кърента предлага услуги за химическата индустрия, включително доставка на комунални услуги, обработка на отпадъци, инфраструктура, безопасност, сигурност, анализи и професионално обучение.

 

Ако желаете да научите повече за профила на компанията, моля последвайте линка за информация за английски език.


* Преди Байер МатириълСайънс научете повече