Нашата мисия: "Наука за по-добър живот"

Мисия и ценности

Байер е международна компания с основни компетенции в областта на здравеопазването, земеделието и високотехнологичните полимерни материали. Като иновативна компания, ние задаваме тенденции в области с интензивна научно-изследователска дейност. Нашите продукти и услуги са създадени, за да носят полза на хората и да подобряват качеството им на живот. Едновременно с това ние целим да създаваме стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби.

 • Навсякъде по света работим за превенция, облекчаване и лечение на заболявания и за подобряване на техниките за диагностицирането им.
 • Помагаме да бъдат осигурени достатъчни количества висококачествена храна, фураж и индустриални суровини.
 • Нашите високотехнологични полимерни материали се използват успешно в много области, като например енергийна и ресурсна ефективност, мобилност, строителство и обзавеждане.

Десетилетия наред полагахме основите, за да постигнем тези цели и сме единствената международна компания, която комбинира експертиза в областите хуманно и ветеринарно здравеопазване, растителна защита и високотехнологични полимерни материали. Фокусът ни върху иновациите е от ключово значение за поддържането и постигането на лидерски позиции на всички наши пазари. Всичко това е свързано със създаването на стойност – за нашите клиенти, акционери и служители, като едновременно с това взимаме предвид нуждите и на другите заинтересовани страни в нашето общество.

Ние се стремим да извършваме бизнес дейностите си устойчиво и в синхрон със социалните си и етични отговорности. Нашите Байер ценности Лидерство (Leadership), Почтеност (Integrity), Гъвкавост (Flexibility) и Ефективност (Efficiency), представени от акронима LIFE, направляват нашите действия, докато работим за постигането на мисията си „Байер: Наука за по-добър живот“.

Лидерство

 • Да бъдем емоционално ангажирани с хората и да насърчаваме постиженията
 • Да показваме самоинициатива, да вдъхновяваме и мотивираме другите
 • Да поемаме отговорност за задачите и резултатите, успехите и неуспехите
 • Да се отнасяме към другите коректно и с уважение
 • Да даваме ясна, честна и навременна обратна връзка
 • Да решаваме конструктивно конфликтите
 • Да създаваме ценност за нашите акционери, клиенти, сътрудници и за обществото

 

Допълнителни примери за мениджъри, които управляват служителите

 • Да даваме яснота и посока
 • Да мислим и действаме стратегически
 • Да изискваме и поощряваме добрата работа
 • Да осигурим развитието на служителите чрез обучения и коучинг
 • Да развиваме силни и многолики таланти

Почтеност

 • Да бъдем пример за подражание
 • Да спазваме законите, разпоредбите и добрите бизнес практики
 • Да вярваме на другите и да изграждаме отношения, основани на доверие
 • Да бъдем честни и надеждни
 • Да слушаме внимателно и да общуваме пълноценно
 • Да действаме устойчиво: да привеждаме краткосрочните резултати в съзвучие с дългосрочните изисквания 
 • Да полагаме грижи за хората, околната среда и тяхната безопасност

Гъвкавост

 • Активно да управляваме промените
 • Да сме готови да се адаптираме към тенденциите и изискванията на бъдещето
 • Да предизвикваме статуквото
 • Да мислим и действаме ориентирано към нашите клиенти
 • Да търсим възможности и да поемаме пресметнати рискове
 • Да бъдем открити за новото
 • Да бъдем готови да учим през целия си живот

Ефективност

 • Да управляваме разумно и оптимално ресурсите
 • Да се фокусираме върху дейности, които създават стойност
 • Да вършим задачите просто и ефективно
 • Да постигаме резултати със съобразени разходи, навреме и с необходимото качество
 • Да ускорим вземането на най-добри решения
 • Да поддържаме постоянство в работата си
 • Да си сътрудничим за намиране на по-добри решения