Съвместната изследователска дейност е в полза на пациентите и обществото


Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти е предоставило множество иновативни лекарствени продукти и е променило начина, по който много заболявания оказват влияние върху живота ни. Ние в Байер сме убедени, че близкото сътрудничество и непрекъснатото обучение на медицинските специалисти е ключово за постигането на по-добри резултати за пациентите, на които се стремим да помагаме.Как Байер работи съвместно с медицинските специалисти

Фармацевтична индустрия – медицински специалисти: Силно регулирани взаимоотношения
При сътрудничеството си с медицински експерти ние съблюдаваме съществуващото законодателство и правила, които ясно определят взаимодействието между индустрията и медицинските специалисти, например здравното законодателство и етичните кодекси на фармацевтичната индустрия. В допълнение на това, тези правила са изменени от различни закони за прозрачност като Sunshine Act в САЩ, Кодексът за оповестяване на Eвропейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) в Европа, както и различни местни правни задължения за отчитане. И ние напълно уважаваме независимостта и почтеността на тези специалисти.

 Каква е целта на Кодекса за оповестяване на EFPIA

Прилагане на Кодекса за оповестяване на EFPIA
Като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и в съответствие с ценностите на нашата компания, ние напълно подкрепяме Кодекса за оповестяване на EFPIA. В съответствие с този Кодекс Байер ще оповестява заплащания, както и предоставени ползи към медицински специалисти и здравни организации на глобалните и местните уебстраници на Байер.

 Каква е целта на Кодекса за оповестяване на EFPIA

Оповестяване на отчета с данните


Научете как събираме информация и оповестяваме предоставянията на стойност към медицински специалисти и получете достъп до оповестените данни

 Получете достъп до оповестените данни