Сътрудничество с медицински специалисти

Как Байер работи съвместно с медицинските специалисти

Професионалисти от фармацевтичната индустрия си сътрудничат с медицинските специалисти в различни дейности по предклинични изпитвания, клинични изпитвания, както и в клиничната практика и лечението на пациентите.

Като основен контакт с пациентите, медицинските специалисти предлагат безценно и експертно познание за резултатите от лечението на пациентите и ръководенето на самото лечение. Това играе основна роля за оптимизиране на усилията ни да подобрим грижата за пациентите и възможностите за лечение.

Пример за сътрудничество 1: Клинични изпитвания
Пациентите се нуждаят от подходящите лекарства

Пациентите може да имат истинска полза от огромното количество безценно медицинско познание, съществуващо по света, когато нашите експерти работят тясно с външни изследователи и медицински специалисти. Ние вярваме, че съвместното използване на това експертно знание ще ни помогне да се сдобием с по-добро разбиране за най-значимите заболявания и да разработим по-бързо по-добри лекарства. Лекуващите лекари и други медицински специалисти извършват клинични изпитвания в изследователски центрове в съответствие с протокол за клинични изпитвания, одобрен от здравните власти, институционалните комисии за надзор и етичните комисии. Поради това те са основната връзка с участващите пациенти и са отговорни за събиране на данните. Предоставените експертиза и време при осъществяване на клинични изпитвания от страна на медицинските специалисти и здравните организации трябва да бъдат компенсирани

Научете повече за клиничните изпитвания

 

Пример за сътрудничество 2: Подкрепа за обучение на лекарите
Пациентите се нуждаят от най-добре информираните лекари

Байер разработва иновативни лекарствени продукти. Новите лекарствени продукти трябва да бъдат въведени и обяснени на медицинските специалисти, за да се гарантира отговорната им употреба. Поради това ние подкрепяме обучението на медицинските специалисти посредством конгреси и обучения. Това помага да се гарантира, че лекарите имат достъп до най-актуалната медицинска информация и могат да изберат най-добрите възможности за лечение на пациентите си. Само тогава ще можем да изпълним ангажимента си да подкрепяме правилното използване на нашите нови лекарствени продукти. Научните събития са само една от многото възможности за обучението на лекарите.